Ekspansja polskiego biznesu na rynki zagraniczne przy wykorzystaniu instrumentów oferowanych przez Specjalne Strefy Ekonomiczne

Izabela Ładziak