Otwórz się na Mołdawię – perspektywy ekspansji inwestycyjnej i eksportowej