Przywództwo kobiet w rozwoju rynku MŚP

Izabela Ładziak