Raportowanie ESG – biznes w obszarze zrównoważonego rozwoju

Izabela Ładziak