Analiza bieżącej sytuacji Ukrainy – debata wprowadzająca