Infolinia PAIH Forum Biznesu 22 334 99 99 (godz. 8-16)

  • en
PAIH Forum Biznesu Logo

5 października 2022 | PGE Narodowy, Warszawa

October 5th 2022 | PGE Narodowy, Warsaw, PL

Do wydarzenia pozostało | Time left till the event
Rejestracja na wydarzenie zostanie uruchomiona wkrótce. | Registration for the event will start soon.

O FORUM

PAIH Forum Biznesu 2022 to wyjątkowe spotkanie sektora MŚP i jego partnerów - ekspertów PAIH, przedstawicieli regionów i instytucji rozwoju.

Wydarzenie skierowane jest do polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. Grupę docelową Forum stanowią przedsiębiorstwa planujące lub już realizujące ekspansję zagraniczną, instytucje otoczenia biznesu oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Celem nadrzędnym przyświecającym wydarzeniu jest edukacja MŚP ukierunkowana na rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców informacji o ofercie PAIH. Forum ma służyć edukacji w zakresie możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych i procesu wspierania przez Agencję w podejmowaniu decyzji i realizacji ekspansji zagranicznej. Wydarzenie umożliwi również lepsze poznanie potrzeb przedsiębiorców, co pozwoli PAIH zapewnić im w przyszłości jeszcze bardziej kompleksowe wsparcie.

Podczas wydarzenia odbędą się warsztaty i panele poświęcone prezentacji rynków i branż oraz blok poświęcony podsumowaniu udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 Dubai. W programie przewidziane są również prezentacje oferty inwestycyjnej oraz eksportowej, konsultacje dla MŚP, prezentacje partnerów PAIH (instytucje wpierające ekspansję zagraniczną polskich podmiotów), bezpośrednie spotkania z pracownikami Agencji, przedstawicielami partnerów regionalnych, ambasad, izb oraz instytucji otoczenia biznesu oraz szeroko rozumiany networking.

Wartością dodaną będzie możliwość bezpośredniego kontaktu uczestników Forum z przedstawicielami Zagranicznych Biur Handlowych PAIH. Pozwoli to przedsiębiorcom wzmocnić relacje na poszczególnych rynkach zagranicznych.

Podczas PAIH Forum Biznesu 2022:

  • poznasz ofertę PAIH i Partnerów Forum, w tym Specjalnych Stref Ekonomicznych, regionów i instytucji rozwoju;
  • spotkasz się z ekspertami PAIH, zarówno z Centrali jak i Zagranicznych Biur Handlowych;
  • weźmiesz udział w warsztatach regionalnych i branżowych;
  • będziesz uczestniczyć w spotkaniach B2B i sesjach networkingowych.

PROGRAM

7.30 - 17:00

Rejestracja uczestników, rejestracja mediów / Poziom -3 /

Scena Główna / Poziom 0 - Biznes Klub /

09:00 - 09:40

Uroczyste otwarcie Forum - wystąpienia oficjalne

09:40 - 10:00

Konferencja prasowa

10:00 - 10:10

Przerwa

10:10 - 15:00

Podsumowanie obecności Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju

15:00 - 18:00

Prezentacje PAIH oraz Partnerów PAIH

Warsztaty, panele, spotkania, networking

08:00 - 18:00

Punkt konsultacyjny PAIH - Pierwsza linia wsparcia / Poziom 0 - foyer /

08:00 - 18:00

Spotkania networkingowe / Poziom -1, 0, +1 /

08:00 - 18:00

Spotkania B2B Strefa wystawiennicza: Zagraniczne Biura Handlowe PAIH; Partnerzy / Poziom 0, +1 /

10:00 - 18:00

Warsztaty branżowe i rynkowe / Poziom -2, -1, 0 /

Zakres tematyczny paneli

Podczas panelu omówione zostaną praktyczne aspekty analizy i budowy kompetencji eksportowych u przedsiębiorców będących na początku drogi eksportera. Eksperci PAIH zaprezentują narzędzia wspierające autodiagnozę stopnia dojrzałości eksportowej przedsiębiorstwa, omówią także m.in. kwestie związane z prowadzeniem działań marketingowych na rynkach zagranicznych oraz rolę różnic międzykulturowych w nawiązaniu kontaktów handlowych. Adresatami panelu są przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają eksport lub natrafiają na różnego rodzaju bariery.

Polska to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla inwestorów. Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaangażowana jest w pozyskiwanie zagranicznych inwestycji do Polski, ale również doradza i wspiera firmy krajowe. Oferta PAIH kierowana jest do firm planujących inwestycje produkcyjne, jak również tych rozwijających się w sektorze usług nowoczesnych. W trakcie panelu dotyczącego inwestycji eksperci odpowiedzą na pytanie, jakie wsparcie oferuje PAIH firmom działających w Polsce oraz przedstawią zachęty inwestycyjne dla zagranicznych inwestorów.

Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, jeśli chodzi o zdolności produkcyjne wodoru. W Polskiej Strategii Wodorowej wskazano sześć najważniejszych celów krajowego rozwoju gospodarki wodorowej: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru oraz stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. Podczas panelu eksperci odpowiedzą na pytania, co konkretnie należy wdrożyć i jakie powinny być kierunki działania, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Na skutek wojny zerwany został tradycyjny kierunek transportowy wschód-zachód. Coraz więcej przedsiębiorców oczekuje wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które ich zdaniem przyczyniają się do wzrostu przewozów intermodalnych w naszym kraju. Polscy producenci oczekują zdecydowanego wsparcia przy odbudowie i tworzeniu nowych więzi gospodarczych. Eksperci PAIH w ramach panelu dyskusyjnego rozmawiać będą o aktywizacji transportu i logistyki na linii północ-południe Europy w kontekście Inicjatywy Trójmorza oraz wojny na Ukrainie.

Już na ten moment odbudowa Ukrainy będzie wymagała nakładu setek mld dolarów, a wartość ta ciągle. Przed Ukrainą długi i kosztowny okres odbudowy, w którym państwo to potrzebować będzie wsparcia. Dlatego też, o powojennej odbudowie Ukrainy należy myśleć i rozmawiać już teraz, a nie gdy ta kwota będzie jeszcze wyższa. O możliwościach współpracy polskich firm w odbudowie Ukrainy będą dyskutować podczas panelu eksperci PAIH wraz z zaproszonymi gośćmi. Podczas dyskusji omówiona zostanie również obecna współpraca handlowa z Ukrainą oraz perspektywy dalszej ekspansji polskich firm na rynku ukraińskim.

Azja stawia na rozwój e-commerce. Handel internetowy w Azji Południowo-Wschodniej odnotowuje wzrosty na poziomie 80% rok do roku. Wartość tylko chińskiego rynku e-commerce to ponad 2 biliony dolarów, a ciekawość konsumentów całej Azji nadal jest niezaspokojona. Dlatego ciągle nie jest za późno, żeby wyjść z ciekawą ofertą kierowaną do tamtejszych klientów. Podczas panelu wyjaśnione zostanie, co to oznacza dla polskich przedsiębiorców i jak wykorzystać możliwości, które oferują azjatyckie rynki.

Rynek e-commerce rośnie dynamicznie i według WakeUp Data, w 2022 roku udział zakupów online w ogóle światowego handlu wyniesie 20,4 proc. Jednym z najsilniejszych trendów w e-commerce, zaraz obok omnichannel i personalizacji produktów, jest wejście na zagraniczne rynki przez kanał online, czyli tzw. e-eksport. Choć polska branża e-commerce rośnie dynamicznie, tylko 4% przedsiębiorstw zdecydowało się dotąd na eksport online. Eksperci PAIH i zaproszeni goście opowiedzą, jak stawiać pierwsze kroki w transgranicznej sprzedaży online i które z rynków w Europie mają największy potencjał e-eksportowy.

Polski eksport do Afryki w 2021 roku wyniósł 3,386 mld euro, a import 3,308 mld euro. Względem 2020 roku eksport wzrósł o 15,7 proc., a import o 31,5 proc. Afryka ze swoimi 1,3 mld mieszkańców i kilkudziesięcioma zróżnicowanymi pod względem stopnia rozwoju rynkami stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków dla polskiego biznesu. Podczas panelu zaprezentowane zostaną success stories polskich przedsiębiorców, którzy wdrożyli w życie model operacyjny „eksport poprzez inwestycje”. Eksperci opiszą również najbardziej perspektywiczne sektory gospodarki afrykańskiej, na których mają szansę zaistnieć zarówno doświadczeni, jak i początkujący eksporterzy.

Wykorzystanie nowych technologii w medycynie jest obecnie niezbędne dla poprawy jakości leczenia i diagnostyki oraz podniesienia poziomu opieki nad pacjentami. Według raportu „Top Disruptors in Healthcare” najwięcej polskich podmiotów tego sektora działa w obszarze kardiologii, onkologii oraz neurologii. Podczas panelu eksperci PAIH opowiedzą o tym, jak wspomagać polskich producentów w ekspansji zagranicznej. Zaprezentują również wymagania, z jakimi muszą mierzyć się potencjalni eksporterzy Paneliści odpowiedzą również na pytanie, jak rynki międzynarodowe definiują potrzeby branży Medtech.

Trendy na rynku kosmetyków są zależne od wielu czynników.  Jednym z nich jest aspekt kulturowy, który niezależnie od globalnych preferencji definiuje rynki docelowe. Zachowania konsumenckie danego kraju przekładają się na popyt różnych produktów kosmetycznych. Sukces na rynkach międzynarodowych zależy również od odpowiedniego przygotowania polskich firm do ekspansji. Podczas panelu przedyskutowane zostanie, w jaki sposób polscy producenci powinni dopasować się do wymogów rynków azjatyckich. Eksperci PAIH przedstawią również aspekty administracyjno-prawne, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania internacjonalizacji działań.

Opis panelu: Wykorzystanie certyfikacji halal do promocji własnych produktów, szczególnie na rynkach muzułmańskich może być bardzo opłacalne. Podczas panelu przedstawiona zostanie geneza pojęcia Halal. Eksperci wyjaśnią również, dlaczego jest to tak istotne w krajach muzułmańskich. Odpowiedzą także na pytania, jakie produkty wymagają pozyskania certyfikacji halal, jak przebiega proces certyfikacji i jak się do niego przygotować. Dokładnie przedstawione zostaną również korzyści płynące z certyfikacji.

Umowy o wolnym handlu zawierane w imieniu państw członkowskich przez Unię Europejską stanowią jedno z najważniejszych narzędzi kształtowania polityki handlowej z krajami trzecimi. Jako instrument łączący ze sobą świat polityki oraz gospodarki niesie za sobą wiele szans i potencjalnych korzyści. Ma jednak także trudniejsze aspekty. W trakcie dyskusji panelowej eksperci postarają się znaleźć odpowiedzi na pytania, co tego rodzaju dokumenty (a także ich brak) znaczą dla polskiego biznesu i gospodarki.

Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej zwanej przemysłem 4.0, która określa zmiany społeczne, przemysłowe i technologiczne wywołane cyfrową transformacją. Przemysł 4.0 charakteryzuje się zdolnością do przekształcania gospodarek, miejsc pracy i społeczeństw przez wprowadzenie nowych technologii i procesów. Digitalizacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe coraz bardziej przenikają do świata biznesu i naszych miast. O wyzwaniach, przed jakim stoją firmy w związku ze zmianą sposobu myślenia oraz o tym, jak wykorzystując wykładniczy rozwój technologii – stworzyć wartość dla firm, będą rozmawiać eksperci podczas panelu dyskusyjnego.

Sektor spożywczy jest jedną z najważniejszych gałęzi krajowej gospodarki, a także jedną z głównych polskich specjalizacji eksportowych. Polska jest jednym z głównych producentów i eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. Eksperci PAIH oraz zaproszeni goście podczas panelu będą dyskutować o tym, jak sytuacja geopolityczna oraz długofalowe globalne trendy mogą wpływać na kondycję i perspektywy polskiego sektora spożywczego. Odpowiedzą również na pytanie, w jaki sposób Polska Agencja Inwestycji i Handlu może wspomóc polskich eksporterów w przezwyciężeniu niekorzystnych czynników na międzynarodowych rynkach, przedstawiając między innymi potencjalne kierunki eksportu i rynki zbytu polskich produktów żywnościowych.

Polski FinTech z powodzeniem wprowadza innowacyjne rozwiązania, które znajdują zastosowanie na rynkach zagranicznych. Przedmiotem panelu będzie dyskusja na temat najważniejszych cech polskiego środowiska FinTech-u. Omówione zostaną jego potencjał operacyjny, główne kierunki ekspansji, przeprowadzane inwestycje i projekty. Dyskusja będzie również dotyczyć najmocniejszych stron tego sektora w naszym kraju. Eksperci PAIH przedstawią m.in. rolę FinTech w handlu międzynarodowym oraz wsparcie technologii finansowych dla eksporterów w otoczeniu napięć geopolitycznych, recesji, wojen handlowych, trudności łańcuchów dostaw.

Od czasu ataku hakerskiego -Stuxnet, który zapoczątkował nową erę bezpieczeństwa cyfrowego, cyfryzacja świata przyśpieszyła. Oprócz pozytywnych aspektów przyniosło to również zagrożenia. Obecnie cyberbezpieczeństwo stanowi jeden z kluczowych obszarów dbałości o ciągłość operacyjną zarówno przedsiębiorstw, jak i całych państw. Przestrzeń cyfrową można określić w wymiarze strategicznym i geopolitycznym czwartym obszarem pola walki. O tym, jak w tej rzeczywistości odnajdują się polskie firmy oraz z jaką konkurencją muszą się mierzyć porozmawiają eksperci PAIH podczas panelu. W ramach dyskusji przedstawiona zostanie również pomoc oferowaną w tym zakresie przez sektor publiczny.

W 2022 roku globalna wartość branży gier komputerowych po raz pierwszy ma przekroczyć 200 mld USD. Liczba ta ma być jednak znacznie wyższa w przyszłości, przewidywany jest znaczący dalszy wzrost sektora. Rodzima branża gamingowa to ok. 500 spółek zatrudniających 12.000 osób. W 2020 roku w Polsce odnotowano większy eksport gier komputerowych niż ich import. Gry stają się wręcz polską specjalnością eksportową. Podczas panelu eksperci PAIH porozmawiają o tym, jak dodatkowo można wspomóc dalszy rozwój tego sektora. Przedstawią także aspekty, na które polskie firmy planujące ekspansję zagraniczną powinny zwrócić szczególną uwagę.

Podczas pandemii sektor budowlany poradził sobie lepiej niż inne branże. Dotychczas prężnie rozwijająca się branża budowlana mierzy się jednak ze skutkami obecnej sytuacji geopolitycznej. Stale zmieniające się warunki rynkowe tworzą bariery rozwoju i co za tym idzie nowe wyzwania. Niepewność co do realizacji inwestycji skłania do refleksji o przyszłości tego sektora. Podczas panelu poruszony zostanie temat reakcji rynków międzynarodowych na zmieniające się warunki gospodarcze. Eksperci odpowiedzą również na pytanie, czy w obecnej sytuacji rozwój branży jest nadal możliwy.

Odnawialne źródła energii stają się z roku na rok coraz bardziej perspektywiczną branżą, co znajduje swoje potwierdzenie w liczbach - szacuje się, że już w roku 2028 wartość całego sektora OZE wyniesie ponad 44 miliardy USD, w porównaniu do 10 miliardów w roku 2021. Przerwanie łańcuchów dostaw surowców, przechodzenie do modelu zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, a także postępujące zmiany klimatyczne, są czynnikami, które w najbliższej przyszłości pozostaną nieodłączną częścią naszej rzeczywistości i będą miały wpływ na stale rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania. Innowacyjność i konkurencyjność polskich technologii odnawialnych źródeł energii z powodzeniem znajdują zastosowanie także poza granicami naszego kraju, między innymi przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Podczas panelu zostaną zaprezentowane perspektywiczne kierunki zagranicznej ekspansji oraz omówione szanse, które potencjalnie pozwolą na eksport polskich zielonych rozwiązań.

Państwa europejskie, niewchodzące w skład Unii Europejskiej, stanowią atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej dla polskich przedsiębiorstw. Zachodnie rynki pozaunijne posiadają jednak inne standardy jakościowe, prawne i instytucjonalne niż te przyjęte w ramach UE, co może być problematyczne dla eksporterów. Dlatego też, podczas panelu omówione zostaną przeciwności, z jakimi będą musieli zmierzyć się polscy przedsiębiorcy chcący eksportować towary i usługi poza obszar Unii Europejskiej. Eksperci przedstawią rodzaje umów i rozwiązania sprzyjające eksportowi na poszczególnych zachodnich pozaunijnych rynkach europejskich.

Chiny jako ogromny rynek zbytu z zaawansowaną technologicznie gospodarką, wiążą się, z jednej strony, z dużym potencjałem i wieloma możliwości dla polskich eksporterów, z drugiej – z różnymi wyzwaniami i ograniczeniami. Strategia „Zero Covid” i wprowadzenie rygorystycznego lockdownu w wielu ważnych miastach Chin zaburzyły funkcjonowanie globalnego handlu i łańcuchów dostaw. Podczas dyskusji panelowej omówione zostanie dodatkowe przygotowanie, jakiego wymaga wejście na rynek chiński ze strony eksportera. Eksperci PAIH odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób pandemia zmieniła zasady i możliwości eksportu do Chin.

Krajowe przedsiębiorstwa rozwijają się na tyle szybko, że same zdolne są do ekspansji i inwestowania poza granicami. Coraz więcej polskich firm świadomych jest swojego potencjału eksportowego i interesuje się internacjonalizacją biznesu.  Podczas panelu przybliżone zostaną realne możliwości i korzyści płynące z zaangażowania kapitału polskich firm na rynkach zagranicznych. O potencjale poszczególnych krajów, zachętach inwestycyjnych oraz ewentualnych zagrożeniach opowiedzą eksperci PAIH, na stałe zamieszkujący poszczególne państwa.

Dobre zrozumienie kultury biznesu w państwie obranym na cel ekspansji zagranicznej w wielu przypadkach może być kluczem do sukcesu na danym rynku. Poszerzanie wiedzy polskich przedsiębiorców o niuansach kulturowych jest jednym z ważnych aspektów pracy Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, zaś pozyskane w ten sposób doświadczenia dają firmom istotne przewagi nad konkurencją. O tym, jak ważna jest rola kultury w biznesie międzynarodowym, a także jakich błędów się wystrzegać porozmawiają eksperci podczas panelu.

Uczestnictwo w handlu międzynarodowym nieodłącznie wiąże się z ryzykiem, którego minimalizacja jest jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej każdego przedsiębiorcy. Pod tym względem eksport poza rynek Unii Europejskiej jest szczególnie trudny i wymaga odpowiedniego przygotowania. W trakcie panelu eksperci PAIH i zaproszeni goście opowiedzą o praktycznych aspektach rozpoczęcia ekspansji zagranicznej na odległe rynki. Zaprezentują również dostępne dla polskich firm rozwiązania zabezpieczające kontrakty eksportowe.

Trendy na rynku kosmetyków są zależne od wielu czynników.  Jednym z nich jest aspekt kulturowy, który niezależnie od globalnych preferencji definiuje rynki docelowe. Zachowania konsumenckie danego kraju przekładają się na popyt różnych produktów kosmetycznych. Sukces na rynkach międzynarodowych zależy również od odpowiedniego przygotowania polskich firm do ekspansji. Podczas panelu przedyskutowane zostanie, w jaki sposób polscy producenci powinni dopasować się do wymogów rynków amerykańskich. Eksperci PAIH przedstawią również aspekty administracyjno-prawne, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania internacjonalizacji działań.

Jakie działania prowadzą instytucje publiczne, w tym PAIH, aby promować polską branżę kosmetyczną za granicą i wspierać eksport rodzimych firm? Jakie efekty przynoszą te działania? Co jeszcze można zrobić bądź poprawić? Jak najlepiej współpracować w tej kwestii z sektorem prywatnym? Na te (oraz inne) pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy panelu.

Rynki państw aspirujących, w tym kandydujących do Unii Europejskiej, posiadają wysoki potencjał konsumpcyjny i inwestycyjny. Polskie marki są rozpoznawalne w tych krajach i cieszą się dużą popularnością. Również działania inwestycyjne polskich firm spotykają się z entuzjazmem tamtejszych władz i przedsiębiorców.. Podczas panelu eksperci przedstawią możliwości ekspansji do państw aspirujących do UE, programy wsparcia zagranicznych inwestycji na tych rynkach oraz bariery i dobre praktyki pomocne w podjęciu skutecznych i efektywnych działań eksportowych.

MULTIMEDIA

Zdjęcia z Forum (2019)

KONTAKT

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

Kontakt dla mediów: redakcja@paih.gov.pl

Stworzone z przez