Infolinia PAIH Forum Biznesu 22 334 99 44

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

PAIH Forum Biznesu Logo

5 października 2022 | PGE Narodowy, Warszawa

October 5th 2022 | PGE Narodowy, Warsaw, PL

O FORUM

PAIH Forum Biznesu 2022 to wyjątkowe spotkanie sektora MŚP i jego partnerów - ekspertów PAIH, przedstawicieli regionów i instytucji rozwoju.

Wydarzenie skierowane jest do polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. Grupę docelową Forum stanowią przedsiębiorstwa planujące lub już realizujące ekspansję zagraniczną, instytucje otoczenia biznesu oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Celem nadrzędnym przyświecającym wydarzeniu jest edukacja MŚP ukierunkowana na rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców informacji o ofercie PAIH. Forum ma służyć edukacji w zakresie możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych i procesu wspierania przez Agencję w podejmowaniu decyzji i realizacji ekspansji zagranicznej. Wydarzenie umożliwi również lepsze poznanie potrzeb przedsiębiorców, co pozwoli PAIH zapewnić im w przyszłości jeszcze bardziej kompleksowe wsparcie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Podczas wydarzenia odbędą się warsztaty i panele poświęcone prezentacji rynków i branż oraz blok poświęcony podsumowaniu udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 Dubai. W programie przewidziane są również prezentacje oferty inwestycyjnej oraz eksportowej, konsultacje dla MŚP, prezentacje partnerów PAIH (instytucje wpierające ekspansję zagraniczną polskich podmiotów), bezpośrednie spotkania z pracownikami Agencji, przedstawicielami partnerów regionalnych, ambasad, izb oraz instytucji otoczenia biznesu oraz szeroko rozumiany networking.

Wartością dodaną będzie możliwość bezpośredniego kontaktu uczestników Forum z przedstawicielami Zagranicznych Biur Handlowych PAIH. Pozwoli to przedsiębiorcom wzmocnić relacje na poszczególnych rynkach zagranicznych.

Podczas PAIH Forum Biznesu 2022:

 • poznasz ofertę PAIH i Partnerów Forum, w tym Specjalnych Stref Ekonomicznych, regionów i instytucji rozwoju;
 • spotkasz się z ekspertami PAIH, zarówno z Centrali jak i Zagranicznych Biur Handlowych;
 • weźmiesz udział w warsztatach regionalnych i branżowych;
 • będziesz uczestniczyć w spotkaniach B2B i sesjach networkingowych.

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

PARTNERZY

Partner strategiczny

Partnerzy główni

PATRONAT MEDIALNY

7.30 - 17:00

Rejestracja uczestników, rejestracja mediów / Poziom -3 /

Scena Główna / Poziom 0 - Biznes Klub /

09:00 - 10:00

Uroczyste otwarcie Forum - wystąpienia oficjalne

Prowadzenie: Jacek Pochłopień

• Wystąpienie Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztofa Dryndy
• Przesłanie od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
• Wystąpienie Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy
• Wystąpienie Sekretarza Stanu w MRiT, Grzegorza Piechowiaka
• Wystąpienie Podsekretarza Stanu w MSZ, Pawła Jabłońskiego
• Wystąpienie Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, Pawła Borysa
• Podpisanie MoU pomiędzy PAIH a KGHM

10:00 - 10:10

Przerwa

10:10 - 14:30

Podsumowanie obecności Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju

Prowadzenie: Wojciech Szeląg

10.10 – 10.30  WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE

 • Krzysztof Drynda, Prezes PAIH - EXPO jako element gospodarczej promocji Polski za granicą
 • Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2020 Dubai - Polska na EXPO – promocja dyplomatyczno-polityczna

10.30 – 11.30  PANEL DYSKUSYJNY:
"Wystawy Światowe skutecznym narzędziem promocji kraju, regionu, branży?"

 • Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2020 Dubai
 • Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH
 • Magdalena Łyżnicka - Sanczenko, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Bartłomiej Kubicz, Dyrektor Wydziału Promocji Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Dr Łukasz Gołota, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Artur Szklener, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 – 12.45  PANEL DYSKUSYJNY:
"Jak wykorzystać Wystawy Światowe Expo do wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm?"

 • Tomasz Szymczak, Dyrektor Centrum Eksportu, PAIH
 • Michał Polański, Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości, PARP
 • Adrian Gawłowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Eksportu, KOWR
 • Edyta Demby-Siwek, Prezes, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Małgorzata Panek – Kasińska, Prezes, MK Business Link

12.45 – 13.30  PODSUMOWANIE UDZIAŁU POLSKI W WYSTAWIE ŚWIATOWEJ EXPO 2020 W DUBAJU

Monika Dyląg-Sajór, Zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO 2020 Dubai, Koordynator Projektu Expo Dubai wraz z Zespołem

13.30 – 13.50  WRĘCZENIE DYPLOMÓW UZNANIA DLA INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W WSPÓŁTWORZENIE PROGRAMU OBECNOŚCI POLSKI NA WYSTAWIE ŚWIATOWEJ EXPO 2020

13.50 – 14.05  PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ OBECNOŚCI POLSKI NA ŚWIATOWEJ WYSTAWIE EXPO OSAKA 2025

Eliza Klonowska-Siwak, Menedżer Projektu EXPO 2025 Osaka, Kansai

14:30 - 18:00

Prezentacje PAIH oraz Partnerów PAIH

14:30 - 15:00

„Internacjonalizacja przedsiębiorstw przy wsparciu Unii Europejskiej”

Unia Europejska poprzez różne programy celowe aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Internacjonalizacja oznacza wyjście z aktywnością biznesową poza granice Unii. Wsparcie jest przeznaczone dla firm zarówno na poziomie strategicznym i może dotyczyć wejścia na rynek poprzez złożenie oddziału czy znalezienie partnera strategicznego w konkretnym kraju. Może też mieć charakter wsparcia w działaniach operacyjnych, przykładowo wprowadzeniu produktu czy usług na dany rynek.

Program Polskich Mostów Technologicznych, realizowany przez PAIH, a współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw i obejmuje dofinansowanie różnego rodzaju usług i działań związanych z postawieniem pierwszego kroku na konkretnym rynku.

Prezentujący:
Małgorzata Bibrowska, Dyrektor Departamentu Projektów, PAIH

15:00 - 15:30

„Zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych jako forma ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw”

Podczas warsztatów omówione zostaną możliwości wzrostu eksportu i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, jakie daje udział w zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych systemu ONZ, NATO, OECD, a także Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, OBWE, Banku Światowego i banków rozwojowych, a także armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce. Przedstawione zostaną główne zasady uczestnictwa, a także informacje na temat przetargów i źródeł wiedzy o nich.
Podczas warsztatów będą rozdawane materiały drukowane na powyższy temat.

Prezentujący:
Artur Dąbkowski, Naczelnik Wydziału organizacji międzynarodowych i zamówień publicznych, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

15:30 - 16:00

„PKO Bank Polski wspiera aktywność międzynarodową polskich firm”

Konto firmowe lub kredyt PKO Banku Polskiego w Niemczech, Czechach, Słowacji a nawet w Rumunii?
Jak działa polski bank na rynkach międzynarodowych i jak wspiera firmy w ekspansji zagranicznej?

Prezentujący:
Remigiusz Górski, PKO Bank Polski SA, Oddział w Republice Słowackiej

16:00 - 16:30

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji - preferencyjne warunki rozpoczęcia i prowadzenia nowej inwestycji w dowolnym miejscu na obszarach zarządzanych przez Specjalne Strefy Ekonomiczne. Wsparcie polityki zrównoważonego rozwoju. Podnoszenie konkurencyjności polskich produktów.

Prezentujący:
Małgorzata Skrzyniarz, Specjalista, Biuro Koordynacji Oddziałów, Agencja Rozwoju Przemysłu
Andrzej Feldfeber, Główny Specjalista, Biuro Koordynacji Oddziałów, Agencja Rozwoju Przemysłu

16:30 - 17:00

Międzynarodowy konkurs EuroSkills szansą na rozwój współpracy biznesu i szkolnictwa branżowego

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie międzynarodowy konkurs EuroSkills Gdańsk 2023. Konkurs skierowany jest do młodych talentów z całej Europy, którzy podczas przyszłorocznych zawodów będą walczyć o tytuł najlepszego fachowca na Starym Kontynencie.

Prezentujący:
Tomasz Tarczyński, WorldSkills Poland

17:30 - 18:00

Innowacje w służbie eksportu - przedstawienie trade.gov.pl oraz Export Intelligence

W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione nowości do dyspozycji przedsiębiorców: zmodernizowany portal trade.gov.pl oraz wspierający go system Export Intelligence. Na portalu trade.gov.pl przyszli i obecni eksporterzy mogą znaleźć interesujące ich aktualności, a także informacje o dostępnych programach wsparcia polskich eksporterów; system Export Intelligence umożliwia z kolei profesjonalną analizę zagranicznych rynków. Pokazane zostaną unikalne aspekty obu rozwiązań oraz możliwości ich wykorzystania w celu budowania kompetencji eksportowych.

Prezentujący:
Szymon Klus, Kierownik projektu Export Intelligence, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Jerzy Tarłowski, Zespół Trade.gov.pl, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Paweł Oleszczuk, Wicedyrektor ds. sektora publicznego, PwC

Warsztaty, panele, spotkania, networking

08:00 - 18:00

Punkt konsultacyjny PAIH - Pierwsza linia wsparcia / Poziom 0 - foyer /

08:00 - 18:00

Spotkania networkingowe / Poziom -1, 0, +1 /

08:00 - 18:00

Spotkania B2B Strefa wystawiennicza: Zagraniczne Biura Handlowe PAIH; Partnerzy / Poziom 0, +1 /

10:00 - 18:00

Warsztaty branżowe i rynkowe / Poziom -2, -1, 0 /

Zakres tematyczny paneli

Podczas panelu omówione zostaną praktyczne aspekty analizy i budowy kompetencji eksportowych u przedsiębiorców będących na początku drogi eksportera. Eksperci PAIH zaprezentują narzędzia wspierające autodiagnozę stopnia dojrzałości eksportowej przedsiębiorstwa, omówią także m.in. kwestie związane z prowadzeniem działań marketingowych na rynkach zagranicznych oraz rolę różnic międzykulturowych w nawiązaniu kontaktów handlowych. Adresatami panelu są przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają eksport lub natrafiają na różnego rodzaju bariery.

Moderator:
Wojciech Nowicki, Departament Partnerstwa i Komunikacji, PAIH

Prelegenci:
Arkadiusz Tarnowski, Centrum Inwestycji, PAIH
Jarosław Al-Abbas, Centrum Eksportu, PAIH
Grzegorz Sinacki, główny specjalista, Wydział Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii


Polska to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla inwestorów. Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaangażowana jest w pozyskiwanie zagranicznych inwestycji do Polski, ale również doradza i wspiera firmy krajowe. Oferta PAIH kierowana jest do firm planujących inwestycje produkcyjne, jak również tych rozwijających się w sektorze usług nowoczesnych. W trakcie panelu dotyczącego inwestycji eksperci odpowiedzą na pytanie, jakie wsparcie oferuje PAIH firmom działających w Polsce oraz przedstawią zachęty inwestycyjne dla zagranicznych inwestorów.

Paneliści:
Zofia Kilian, Centrum Inwestycji, PAIH
Monika Kisiel, Centrum Inwestycji, PAIH
Łukasz Gałczyński, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu


Poland is one of the most attractive places for investors. The Polish Investment and Trade Agency is involved in attracting foreign investments to Poland, but also advises and supports domestic companies. PAIH's offer is addressed to companies planning investments in production, as well as those wanting to develop in the modern services sector. During the panel, experts will answer the question of to what support PAIH offers to companies operating in Poland and present investment incentives available for foreign investors.

Panelists:
Monika Grzelak, Centre for Strategic Investments, PAIH
Karolina Król, Centre for Strategic Investments, PAIH
Zbigniew Bednarski, dyrektor Biura Koordynacji Oddziałów, ARP

Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, jeśli chodzi o zdolności produkcyjne wodoru. W Polskiej Strategii Wodorowej wskazano sześć najważniejszych celów krajowego rozwoju gospodarki wodorowej: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru oraz stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. Podczas panelu eksperci odpowiedzą na pytania, co konkretnie należy wdrożyć i jakie powinny być kierunki działania, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Moderator:
Grzegorz Gałczyński, Centrum Eksportu, PAIH

Paneliści:
Jakub Wilhelm, ZBH Sydney, PAIH
Magdalena Lekan, ZBH Amsterdam, PAIH
Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor, ORLEN
Michał Maćkowiak, Doradca Zarządu, HYNFRA
Witold Sugalski, Dyrektor, PGNiG
Aleksandra Tracz-Gburzyńska, Kierownik ds. bezpieczeństwa, SES Hydrogen
Henryk Kubiczek, Dyrektor, AZOTY

Na skutek wojny zerwany został tradycyjny kierunek transportowy wschód-zachód. Coraz więcej przedsiębiorców oczekuje wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które ich zdaniem przyczyniają się do wzrostu przewozów intermodalnych w naszym kraju. Polscy producenci oczekują zdecydowanego wsparcia przy odbudowie i tworzeniu nowych więzi gospodarczych. Eksperci PAIH w ramach panelu dyskusyjnego rozmawiać będą o aktywizacji transportu i logistyki na linii północ-południe Europy w kontekście Inicjatywy Trójmorza oraz wojny na Ukrainie.

Moderator:
Grzegorz Gałczyński, Centrum Eksportu, PAIH

Paneliści:
Agnieszka Olsen, ZBH Bukareszt, PAIH
Marta Szajbel, ZBH Ateny, PAIH
Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A., Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Jakub Faryś, Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
Krzysztof Świerk, Wiceprezes, Polska Izba Motoryzacji
Andrzej Kochman, Ekonomista, PFR
Andrzej Wilk, Prezes, Klub Na Rzecz Europy Środkowo Wschodniej

Już na ten moment odbudowa Ukrainy będzie wymagała nakładu setek mld dolarów, a wartość ta ciągle. Przed Ukrainą długi i kosztowny okres odbudowy, w którym państwo to potrzebować będzie wsparcia. Dlatego też, o powojennej odbudowie Ukrainy należy myśleć i rozmawiać już teraz, a nie gdy ta kwota będzie jeszcze wyższa. O możliwościach współpracy polskich firm w odbudowie Ukrainy będą dyskutować podczas panelu eksperci PAIH wraz z zaproszonymi gośćmi. Podczas dyskusji omówiona zostanie również obecna współpraca handlowa z Ukrainą oraz perspektywy dalszej ekspansji polskich firm na rynku ukraińskim.

Moderator:
Mikołaj Tauber, Centrum Eksportu, PAIH

Paneliści:
Karol Kubica, ZBH Kijów, PAIH
Piotr Kuffel, BGK
Luiza Bednarowska Kopyść, KUKE
Konrad Wyrwas, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Halyna Yanchenko, sekretarz Narodowej Rady Inwestycyjnej przy Prezydencie Ukrainy
Ireneusz Derek, Plastics Ukraina
Bogdan Łukasik, Modern Expo


Azja stawia na rozwój e-commerce. Handel internetowy w Azji Południowo-Wschodniej odnotowuje wzrosty na poziomie 80% rok do roku. Wartość tylko chińskiego rynku e-commerce to ponad 2 biliony dolarów, a ciekawość konsumentów całej Azji nadal jest niezaspokojona. Dlatego ciągle nie jest za późno, żeby wyjść z ciekawą ofertą kierowaną do tamtejszych klientów. Podczas panelu wyjaśnione zostanie, co to oznacza dla polskich przedsiębiorców i jak wykorzystać możliwości, które oferują azjatyckie rynki.


Asia is focusing on the development of e-commerce. E-commerce in Southeast Asia is growing at a rate of 80% year-on-year. The value of the Chinese e-commerce market alone is more than $2 trillion, and the curiosity of consumers across Asia is still unsatisfied. Therefore, it is still not too late to come up with an interesting offer addressed to local customers. During the panel, Polish entrepreneurs will hear what opportunities the Asian markets offer and how to take advantage of them.

Moderator:
Paweł Łopatka, APAC Senior Executive & Technology Advisor, Softserve

Panelists:
Andrzej Juchniewicz, Foreign Trade Office in Shanghai, PAIH
Aleksander Czechowski, Foreign Trade Office in Singapore, PAIH
Khairul Ridhwan, Foreign Trade Office in Kuala Lumpur, PAIH
Wojciech Jaworski, CEO, HUQIAO
Patrycja Sass-Staniszewska, CEO, Izba Gospodarki Elektronicznej

Rynek e-commerce rośnie dynamicznie i według WakeUp Data, w 2022 roku udział zakupów online w ogóle światowego handlu wyniesie 20,4 proc. Jednym z najsilniejszych trendów w e-commerce, zaraz obok omnichannel i personalizacji produktów, jest wejście na zagraniczne rynki przez kanał online, czyli tzw. e-eksport. Choć polska branża e-commerce rośnie dynamicznie, tylko 4% przedsiębiorstw zdecydowało się dotąd na eksport online. Eksperci PAIH i zaproszeni goście opowiedzą, jak stawiać pierwsze kroki w transgranicznej sprzedaży online i które z rynków w Europie mają największy potencjał e-eksportowy.

Moderator:
Paweł Oleszczuk, szef grupy cross-border e-commerce Izba Gospodarki Elektronicznej, Wicedyrektor PwC Polska

Paneliści:
Agnieszka Bonnefoy, ZBH Paryż, PAIH
Monika Cegnar-Jurevic, ZBH Zagrzeb, PAIH
Marcin Warchoł, ZBH Praga, PAIH

Polski eksport do Afryki w 2021 roku wyniósł 3,386 mld euro, a import 3,308 mld euro. Względem 2020 roku eksport wzrósł o 15,7 proc., a import o 31,5 proc. Afryka ze swoimi 1,3 mld mieszkańców i kilkudziesięcioma zróżnicowanymi pod względem stopnia rozwoju rynkami stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków dla polskiego biznesu. Podczas panelu zaprezentowane zostaną success stories polskich przedsiębiorców, którzy wdrożyli w życie model operacyjny „eksport poprzez inwestycje”. Eksperci opiszą również najbardziej perspektywiczne sektory gospodarki afrykańskiej, na których mają szansę zaistnieć zarówno doświadczeni, jak i początkujący eksporterzy.

Moderator:
Michael Mazurewicz, ZBH Nairobi, PAIH

Paneliści:
Maciej Klósak, ZBH Casablanca, PAIH
Leszek Biały, ZBH Dakar, PAIH
Zdzisław Sokal, Członek Zarządu, PAIH
Marek Zmysłowski, Co - Founder, Sunroof
Maciej Spychała, Menedżer Biura Ubezpieczeń Strukturyzowanych, KUKE
Karol Rozenberg, Ekspert, BGK

Wykorzystanie nowych technologii w medycynie jest obecnie niezbędne dla poprawy jakości leczenia i diagnostyki oraz podniesienia poziomu opieki nad pacjentami. Według raportu „Top Disruptors in Healthcare” najwięcej polskich podmiotów tego sektora działa w obszarze kardiologii, onkologii oraz neurologii. Podczas panelu eksperci PAIH opowiedzą o tym, jak wspomagać polskich producentów w ekspansji zagranicznej. Zaprezentują również wymagania, z jakimi muszą mierzyć się potencjalni eksporterzy Paneliści odpowiedzą również na pytanie, jak rynki międzynarodowe definiują potrzeby branży Medtech.

Moderator:
Justyna Czyszek, Wicedyrektor działu obsługi inwestora, Krakowski Park Technologiczny

Paneliści:
Norbert Bąk, ZBH Bangkok, PAIH
Marcin Karaskiewicz, ZBH Budapeszt, PAIH
Arkadiusz Grądkowski, Prezes, Polmed
Izabela Czeremcha, Manager of the MedSilesia Cluster, MedSilesia

Trendy na rynku kosmetyków są zależne od wielu czynników.  Jednym z nich jest aspekt kulturowy, który niezależnie od globalnych preferencji definiuje rynki docelowe. Zachowania konsumenckie danego kraju przekładają się na popyt różnych produktów kosmetycznych. Sukces na rynkach międzynarodowych zależy również od odpowiedniego przygotowania polskich firm do ekspansji. Podczas panelu przedyskutowane zostanie, w jaki sposób polscy producenci powinni dopasować się do wymogów rynków azjatyckich. Eksperci PAIH przedstawią również aspekty administracyjno-prawne, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania internacjonalizacji działań.

Moderator:
Lidia Lewandowska, Wirtualne kosmetyki

Paneliści:
Maja Justyna, ZBH Singapur, PAIH
Patrycja Lisikiewicz, ZBH Dubaj, PAIH
Łukasz Lanski, ZBH Tajpei, PAIH
Jacek Mijakowski, Export Markets Director, Yope

Opis panelu: Wykorzystanie certyfikacji halal do promocji własnych produktów, szczególnie na rynkach muzułmańskich może być bardzo opłacalne. Podczas panelu przedstawiona zostanie geneza pojęcia Halal. Eksperci wyjaśnią również, dlaczego jest to tak istotne w krajach muzułmańskich. Odpowiedzą także na pytania, jakie produkty wymagają pozyskania certyfikacji halal, jak przebiega proces certyfikacji i jak się do niego przygotować. Dokładnie przedstawione zostaną również korzyści płynące z certyfikacji.

Moderator:
Jarosław Al-Abbas, Centrum Eksportu, PAIH

Paneliści:
Przemysław Zaręba, ZBH Mumbaj, PAIH
Eva Mezher, ZBH Dubaj, PAIH
Jacek Kołomyjec, ZBH Dżakarta, PAIH

Umowy o wolnym handlu zawierane w imieniu państw członkowskich przez Unię Europejską stanowią jedno z najważniejszych narzędzi kształtowania polityki handlowej z krajami trzecimi. Jako instrument łączący ze sobą świat polityki oraz gospodarki niesie za sobą wiele szans i potencjalnych korzyści. Ma jednak także trudniejsze aspekty. W trakcie dyskusji panelowej eksperci postarają się znaleźć odpowiedzi na pytania, co tego rodzaju dokumenty (a także ich brak) znaczą dla polskiego biznesu i gospodarki.

Moderator:
prof. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa

Paneliści:
Bartłomiej Wasiewski, ZBH Manila, PAIH
Maciej Pawłowski, ZBH Algieria, PAIH
Anna Łagodzińska, ZBH Seul, PAIH
Marcin Chruściel, Instytut Nowej Europy

Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej zwanej przemysłem 4.0, która określa zmiany społeczne, przemysłowe i technologiczne wywołane cyfrową transformacją. Przemysł 4.0 charakteryzuje się zdolnością do przekształcania gospodarek, miejsc pracy i społeczeństw przez wprowadzenie nowych technologii i procesów. Digitalizacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe coraz bardziej przenikają do świata biznesu i naszych miast. O wyzwaniach, przed jakim stoją firmy w związku ze zmianą sposobu myślenia oraz o tym, jak wykorzystując wykładniczy rozwój technologii – stworzyć wartość dla firm, będą rozmawiać eksperci podczas panelu dyskusyjnego.

Moderator:
Piotr Mieczkowski, Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland

Paneliści:
Dorota Kafara, ZBH Frankfurt, PAIH
Cezary Filipek, ZBH Dżakarta, PAIH
Robert Kobyliński, Wiceprezes Zarządu, Asseco Data Systems
Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa


Sektor spożywczy jest jedną z najważniejszych gałęzi krajowej gospodarki, a także jedną z głównych polskich specjalizacji eksportowych. Polska jest jednym z głównych producentów i eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. Eksperci PAIH oraz zaproszeni goście podczas panelu będą dyskutować o tym, jak sytuacja geopolityczna oraz długofalowe globalne trendy mogą wpływać na kondycję i perspektywy polskiego sektora spożywczego. Odpowiedzą również na pytanie, w jaki sposób Polska Agencja Inwestycji i Handlu może wspomóc polskich eksporterów w przezwyciężeniu niekorzystnych czynników na międzynarodowych rynkach, przedstawiając między innymi potencjalne kierunki eksportu i rynki zbytu polskich produktów żywnościowych.

Moderator:
Witold Boguta, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

Paneliści:
Leszek Biały, ZBH Senegal, PAIH
Eva Mezher, ZBH Dubaj, PAIH
Julia Horodecka, ZBH Nur-Sułtan, PAIH
Zofia Nojszewska, ZBH Tel Awiw, PAIH


The food sector is one of the most important branches of Poland’s economy, as well as being one of its main areas of export. Poland is one of the main producers and exporters of agri-food products in the European Union. During the panel PAIH’s experts and invited guests will discuss how the geopolitical situation and long-term global trends may affect the condition and prospects of the Polish food sector. They will also answer the question of how the Polish Investment and Trade Agency can help Polish exporters overcome adverse factors on international markets, presenting, among other things, potential export directions and markets for Polish food products.

Moderator:
Kasia Muzyk, Foreign Trade Office in Johannesburg, PAIH

Panelists:
Marcin Karaskiewicz, Foreign Trade Office in Budapest, PAIH
Marcello Villa, Foreign Trade Office in Buenos Aires, PAIH
Zuzanna Kobrzyński, Foreign Trade Office in Houston, PAIH
Witold Włodarczyk, Association of Employers Polish Spirits Industry

Polski FinTech z powodzeniem wprowadza innowacyjne rozwiązania, które znajdują zastosowanie na rynkach zagranicznych. Przedmiotem panelu będzie dyskusja na temat najważniejszych cech polskiego środowiska FinTech-u. Omówione zostaną jego potencjał operacyjny, główne kierunki ekspansji, przeprowadzane inwestycje i projekty. Dyskusja będzie również dotyczyć najmocniejszych stron tego sektora w naszym kraju. Eksperci PAIH przedstawią m.in. rolę FinTech w handlu międzynarodowym oraz wsparcie technologii finansowych dla eksporterów w otoczeniu napięć geopolitycznych, recesji, wojen handlowych, trudności łańcuchów dostaw.

Moderator:
Paweł Widawski, CEO, Fintech Poland

Paneliści:
Magdalena Smolak, ZBH Singapur, PAIH
Paulo Szeptycki, ZBH Sao Paulo, PAIH
Justyna Sitarska, ZBH Lagos, PAIH
Paulina Skrzypińska, CIO, BNP Paribas

Od czasu ataku hakerskiego -Stuxnet, który zapoczątkował nową erę bezpieczeństwa cyfrowego, cyfryzacja świata przyśpieszyła. Oprócz pozytywnych aspektów przyniosło to również zagrożenia. Obecnie cyberbezpieczeństwo stanowi jeden z kluczowych obszarów dbałości o ciągłość operacyjną zarówno przedsiębiorstw, jak i całych państw. Przestrzeń cyfrową można określić w wymiarze strategicznym i geopolitycznym czwartym obszarem pola walki. O tym, jak w tej rzeczywistości odnajdują się polskie firmy oraz z jaką konkurencją muszą się mierzyć porozmawiają eksperci PAIH podczas panelu. W ramach dyskusji przedstawiona zostanie również pomoc oferowaną w tym zakresie przez sektor publiczny.

Moderator:
Łukasz Gawron, Prezes Zarządu, Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland

Paneliści:
Mateusz Kamer, ZBH Tel Awiw, PAIH
Rafał Jarosz, ZBH Sydney, PAIH
Anna Polańska, ZBH Frankfurt, PAIH
Zuzanna Kobrzyński, ZBH Houston, PAIH
Przemysław Kucharzewski, Vicepresident, CypherDog

W 2022 roku globalna wartość branży gier komputerowych po raz pierwszy ma przekroczyć 200 mld USD. Liczba ta ma być jednak znacznie wyższa w przyszłości, przewidywany jest znaczący dalszy wzrost sektora. Rodzima branża gamingowa to ok. 500 spółek zatrudniających 12.000 osób. W 2020 roku w Polsce odnotowano większy eksport gier komputerowych niż ich import. Gry stają się wręcz polską specjalnością eksportową. Podczas panelu eksperci PAIH porozmawiają o tym, jak dodatkowo można wspomóc dalszy rozwój tego sektora. Przedstawią także aspekty, na które polskie firmy planujące ekspansję zagraniczną powinny zwrócić szczególną uwagę.

Moderator:
Mateusz Mazur, Centrum Eksportu, PAIH

Paneliści:
Krzysztof Grabowski, ZBH Nowy Jork, PAIH
Romi Jaszczyński, ZBH Toronto, PAIH
Radzym Wójcik, Baker McKenzie
Gabriel Desbiens, Project Director - Europe and Middle East, Montreal International
Jan Rosner, CD Projekt Red

Podczas pandemii sektor budowlany poradził sobie lepiej niż inne branże. Dotychczas prężnie rozwijająca się branża budowlana mierzy się jednak ze skutkami obecnej sytuacji geopolitycznej. Stale zmieniające się warunki rynkowe tworzą bariery rozwoju i co za tym idzie nowe wyzwania. Niepewność co do realizacji inwestycji skłania do refleksji o przyszłości tego sektora. Podczas panelu poruszony zostanie temat reakcji rynków międzynarodowych na zmieniające się warunki gospodarcze. Eksperci odpowiedzą również na pytanie, czy w obecnej sytuacji rozwój branży jest nadal możliwy.

Moderator:
Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju i Public Relations, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Paneliści:
Gvantsa Grigalashvili, ZBH Tbilisi, PAIH
Sebastian Magier, ZBH Sztokholm, PAIH
Dariusz Duda, ZBH Lizbona, PAIH
Rafał Szefler, Dyrektor, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
mec. Paul T. Sabaj, CEO, Law Professional Corporation

Odnawialne źródła energii stają się z roku na rok coraz bardziej perspektywiczną branżą, co znajduje swoje potwierdzenie w liczbach - szacuje się, że już w roku 2028 wartość całego sektora OZE wyniesie ponad 44 miliardy USD, w porównaniu do 10 miliardów w roku 2021. Przerwanie łańcuchów dostaw surowców, przechodzenie do modelu zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, a także postępujące zmiany klimatyczne, są czynnikami, które w najbliższej przyszłości pozostaną nieodłączną częścią naszej rzeczywistości i będą miały wpływ na stale rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania. Innowacyjność i konkurencyjność polskich technologii odnawialnych źródeł energii z powodzeniem znajdują zastosowanie także poza granicami naszego kraju, między innymi przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Podczas panelu zostaną zaprezentowane perspektywiczne kierunki zagranicznej ekspansji oraz omówione szanse, które potencjalnie pozwolą na eksport polskich zielonych rozwiązań.

Moderator:
Sławomir Przygoda, Centrum Eksportu, PAIH

Paneliści:
Patrycja Staszewska, ZBH Meksyk, PAIH
Adam Pejcha, ZBH Santiago, PAIH
Piotr Hołubowicz, Prezes, Seedia
Karolina Nadolska, CEO, Grupa KN

Państwa europejskie, niewchodzące w skład Unii Europejskiej, stanowią atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej dla polskich przedsiębiorstw. Zachodnie rynki pozaunijne posiadają jednak inne standardy jakościowe, prawne i instytucjonalne niż te przyjęte w ramach UE, co może być problematyczne dla eksporterów. Dlatego też, podczas panelu omówione zostaną przeciwności, z jakimi będą musieli zmierzyć się polscy przedsiębiorcy chcący eksportować towary i usługi poza obszar Unii Europejskiej. Eksperci przedstawią rodzaje umów i rozwiązania sprzyjające eksportowi na poszczególnych zachodnich pozaunijnych rynkach europejskich.

Moderator:
Rafał Owczarek, ZBH Londyn, PAIH

Paneliści:
Joanna Irzabek, ZBH Oslo, PAIH
Łukasz Chrabański, ZBH Frankfurt, PAIH
Robert Strzelecki, CEO, Tenderhut S.A.
Edyta Łuczyńska, Dyrektor Zarządzający ds. komercyjnych, Indykpol S.A.
Michał Kacprowicz, Commercial Director, IT Touch Sp. z o.o


Chiny jako ogromny rynek zbytu z zaawansowaną technologicznie gospodarką, wiążą się, z jednej strony, z dużym potencjałem i wieloma możliwości dla polskich eksporterów, z drugiej – z różnymi wyzwaniami i ograniczeniami. Strategia „Zero Covid” i wprowadzenie rygorystycznego lockdownu w wielu ważnych miastach Chin zaburzyły funkcjonowanie globalnego handlu i łańcuchów dostaw. Podczas dyskusji panelowej omówione zostanie dodatkowe przygotowanie, jakiego wymaga wejście na rynek chiński ze strony eksportera. Eksperci PAIH odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób pandemia zmieniła zasady i możliwości eksportu do Chin.

Moderator:
Bartosz Ziółek, Amber Global Consulting

Paneliści:
Andrzej Juchniewicz, ZBH Szanghaj, PAIH
Wang Li (Grace), ZBH Szanghaj, PAIH
Wojciech Jaworski, Huqiao
Bartosz Komasa, Bank of China


China as a huge market with a technologically advanced economy, is associated, on the one hand, with great potential and many opportunities for Polish exporters ,while on the other – with various challenges and limitations. The "Zero Covid" strategy and the introduction of a strict lockdown in many important Chinese cities has disrupted the functioning of global trade and supply chains. During the panel discussion, the additional preparation required by the exporter to enter the Chinese market will be discussed. PAIH’s experts will answer the question of how the pandemic has changed the rules and possibilities of exporting to China.

Moderator:
Bartosz Ziółek, Amber Global Consulting

Panelists:
Andrzej Juchniewicz, Foreign Trade Office in Shanghai, PAIH
Wang Li (Grace), Foreign Trade Office in Shanghai, PAIH
Wojciech Jaworski, Huqiao
Bartosz Komasa, Bank of China

Krajowe przedsiębiorstwa rozwijają się na tyle szybko, że same zdolne są do ekspansji i inwestowania poza granicami. Coraz więcej polskich firm świadomych jest swojego potencjału eksportowego i interesuje się internacjonalizacją biznesu.  Podczas panelu przybliżone zostaną realne możliwości i korzyści płynące z zaangażowania kapitału polskich firm na rynkach zagranicznych. O potencjale poszczególnych krajów, zachętach inwestycyjnych oraz ewentualnych zagrożeniach opowiedzą eksperci PAIH, na stałe zamieszkujący poszczególne państwa.

Moderator:
Piotr Kuba, Członek Zarządu, PFR TFI

Paneliści:
Agnieszka Olsen, ZBH Bukareszt, PAIH
Jarosław Trwoga, Główny Ekspert ds. Finansowania Transakcji Zagranicznych, BGK
Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu, NCBR Investment Fund ASI S.A.
Sławomir Baran, Head of Merger & Acquisition Department, Elemental Holding S.A.

Dobre zrozumienie kultury biznesu w państwie obranym na cel ekspansji zagranicznej w wielu przypadkach może być kluczem do sukcesu na danym rynku. Poszerzanie wiedzy polskich przedsiębiorców o niuansach kulturowych jest jednym z ważnych aspektów pracy Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, zaś pozyskane w ten sposób doświadczenia dają firmom istotne przewagi nad konkurencją. O tym, jak ważna jest rola kultury w biznesie międzynarodowym, a także jakich błędów się wystrzegać porozmawiają eksperci podczas panelu.

Moderator:
Aleksandra Leoncewicz, ZBH Mediolan, PAIH

Paneliści:
Marta Szczygieł, ZBH Tokio, PAIH
Jarosław Al-Abbas, Centrum Eksportu, PAIH
Aleksander Czechowski, ZBH Singapur, PAIH
Zoljargal Byambatsogt, ZBH Ułan Bator, PAIH

Uczestnictwo w handlu międzynarodowym nieodłącznie wiąże się z ryzykiem, którego minimalizacja jest jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej każdego przedsiębiorcy. Pod tym względem eksport poza rynek Unii Europejskiej jest szczególnie trudny i wymaga odpowiedniego przygotowania. W trakcie panelu eksperci PAIH i zaproszeni goście opowiedzą o praktycznych aspektach rozpoczęcia ekspansji zagranicznej na odległe rynki. Zaprezentują również dostępne dla polskich firm rozwiązania zabezpieczające kontrakty eksportowe.

Moderator:
Łukasz Grabowski, Centrum Eksportu, PAIH

Paneliści:
Maciej Spychała, Menedżer Biura Ubezpieczeń Strukturyzowanych, KUKE
Karol Jakubaszek, BGK
Piotr Stolarczyk, Dyrektor Zarządzający, Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu, PEKAO S.A.
Grzegorz Pojnar, Dyrektor Finansowania Eksportu, Santander Bank Polska

Trendy na rynku kosmetyków są zależne od wielu czynników.  Jednym z nich jest aspekt kulturowy, który niezależnie od globalnych preferencji definiuje rynki docelowe. Zachowania konsumenckie danego kraju przekładają się na popyt różnych produktów kosmetycznych. Sukces na rynkach międzynarodowych zależy również od odpowiedniego przygotowania polskich firm do ekspansji. Podczas panelu przedyskutowane zostanie, w jaki sposób polscy producenci powinni dopasować się do wymogów rynków amerykańskich. Eksperci PAIH przedstawią również aspekty administracyjno-prawne, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania internacjonalizacji działań.

Moderator:
Maciej Śmigiel, Centrum Eksportu, PAIH

Paneliści:
Karolina Orlandi, ZBH Sao Paulo, PAIH
Anna Dobrzycka, ZBH Bogota, PAIH
Wojciech Jackowski, Polish American Business Club, Offit Kurman, Nowy Jork
Andrzej Szumowski, Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu

Jakie działania prowadzą instytucje publiczne, w tym PAIH, aby promować polską branżę kosmetyczną za granicą i wspierać eksport rodzimych firm? Jakie efekty przynoszą te działania? Co jeszcze można zrobić bądź poprawić? Jak najlepiej współpracować w tej kwestii z sektorem prywatnym? Na te (oraz inne) pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy panelu.

Moderator:
Maciej Śmigiel, Centrum Eksportu, PAIH

Paneliści:
Malwina Żyto, ZBH Bukareszt, PAIH
Marta Szajbel, ZBH Ateny, PAIH
Patrycja Lisikiewicz, ZBH Dubaj, PAIH
Blanka Chmurzyńska-Brown, Dyrektor Generalna, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
Łukasz Barbacki, Dyrektor Eksportu, Kanani Europe (Miya)
Katarzyna Jaśkiewicz, Export Director, Hagi

Rynki państw aspirujących, w tym kandydujących do Unii Europejskiej, posiadają wysoki potencjał konsumpcyjny i inwestycyjny. Polskie marki są rozpoznawalne w tych krajach i cieszą się dużą popularnością. Również działania inwestycyjne polskich firm spotykają się z entuzjazmem tamtejszych władz i przedsiębiorców.. Podczas panelu eksperci przedstawią możliwości ekspansji do państw aspirujących do UE, programy wsparcia zagranicznych inwestycji na tych rynkach oraz bariery i dobre praktyki pomocne w podjęciu skutecznych i efektywnych działań eksportowych.

Moderator:
Marta Szpala, OŚrodek Studiów Wschodnich (Bałkany Zachodnie)

Paneliści:
Katarzyna Sawicz, ZBH Stambuł, PAIH
Tetiana Chuzha, ZBH Kijów, PAIH
Andrzej Czerniakiewicz, Menedżer Rynku (Bałkany Zachodnie+Mołdawia), Pronar
Maciej Stańczuk, Wiceprezes Zarządu, Rafako

EKSPERCI PAIH

Algieria
Arabia Saudyjska
Argentyna
Australia
Austria
Brazylia
Bułgaria
Chile
Chiny
Chorwacja
Czechy
Dania
Egipt
Filipiny
Finlandia
Francja
Grecja
Gruzja
Hiszpania
Indie
Indonezja
Izrael
Japonia
Kanada
Kazachstan
Kenia
Kolumbia
Korea Południowa
Królestwo Niderlandów
Malezja
Maroko
Meksyk
Mongolia
Niemcy
Nigeria
Norwegia
Portugalia
RPA
Rumunia
Senegal
Serbia
Singapur
Stany Zjednoczone
Szwecja
Tajlandia
Tajwan
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
ZEA

LOGISTYKA I DOJAZD

PAIH Forum Biznesu 2022 odbędzie się 5 października 2022 r. na PGE Narodowym w Warszawie
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

Bezpłatny parking dostępny na Błoniach PGE Narodowego

Wejście na wydarzenie bramą nr 5 przez tunel VIP od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie (od strony Wisły)

Wjazd na parking PGE Narodowego bramą nr 6 od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie (od strony Wisły)

Jak dotrzeć:

W przypadku poruszania się komunikacją miejską najlepiej dostać się do bramy nr 5 następującymi trasami:

 • od Ronda J. Waszyngtona (przystanki autobusowe i tramwajowe) idziemy w kierunku bramy nr 2 wzdłuż Al. Ks. J. Poniatowskiego. Następnie skręcamy w prawo w ul. Wybrzeże Szczecińskie i kierujemy się do bramy nr 5. Droga powinna zająć pieszo od 10 do 15 minut.
 • od stacji metra i stacji kolejowej idziemy ul. Siwca, a następnie skręcamy w lewo w ul. Wybrzeże Szczecińskie. Droga powinna zająć pieszo od 10 do 15 minut.

KONTAKT

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
Masz pytania?
Zadzwoń: 22 334 99 44
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Kontakt dla mediów: redakcja@paih.gov.pl

Stworzone z przez