Miasta przyszłości: zapotrzebowanie na nowe rozwiązania “smart city”