Otwarcie Forum Polska – Afryka “Relacje Polski z Kontynentem Przyszłości”