Rozwój sektora kosmicznego na świecie – partnerstwa i współpraca