Wymiary różnorodności, kultury i komunikacja międzykulturowa w procesie ekspansji zagranicznej

Izabela Ładziak