Wspieranie inwestycji – ulgi i zachęty inwestycyjne oraz otoczenie regulacyjne dla branży Fintech