Image

Tu zaczyna
się
eksport

Poland. Business Forward

4-5 października

PGE Narodowy, Warszawa

Image

Tu zaczyna
się
eksport

Poland. Business Forward

4-5 października

Pge narodowy, warszawa

Myślisz o rozwoju swojego biznesu?

PAIH Forum Biznesu jest właśnie dla Ciebie!

PAIH Forum Biznesu to wydarzenie organizowane dla sektora MŚP i jego partnerów - przedstawicieli regionów oraz instytucji rozwoju. To przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, szukają nowych rozwiązań i pomysłów. Szczególnie dla tych, którzy planują lub już rozpoczęli ekspansję na zagraniczne rynki. PAIH Forum Biznesu to niepowtarzalna okazja do osobistego spotkania z ekspertami z ponad 70 rynków zagranicznych, otrzymania praktycznej wiedzy i kontaktów biznesowych.
Tu poznasz gotowe rozwiązania i narzędzia wsparcia oferowane przez PAIH.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Zarejestruj się
Image
Image
Image
 

w liczbach

5000

uczestników

300

ekspertów

56

stanowisk Zagranicznych
Biur Handlowych

4500

Spotkań

70

warsztatów i paneli

11

SCen

do wydarzenia pozostało:

Zakres tematyczny

sala: Scena Główna, 04.10, 16:00-17:00

Polska Strefa Inwestycji – niezawodny partner przedsiębiorcy

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu instrumentowi wsparcia zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie jak wcześniej tylko w podstrefach SSE. Dziś cały kraj jest podzielony na 14 obszarów zarządzanych przez Strefy. Dzięki nim wdrożono Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi całego kraju. Obecnie zdecydowana większość inwestycji w ramach PSI lokowanych jest poza terenem dawnych SSE. W trakcie debaty uczestnicy panelu przedstawią pięcioletnie osiągnięcia gospodarcze i ekonomiczne PSI. Wskażą również przywileje, na jakie przedsiębiorcy mogą liczyć realizując nowe inwestycje oraz opowiedzą o podejmowanych wspólnie z PAIH inicjatywach wspierających polskich eksporterów. SSE działające w ramach Polska Strefa Inwestycji to dla PAIH wieloletni i niezawodni partnerzy. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji do naszego kraju skutecznie przyciągane są nowe zagraniczne inwestycje oraz efektywnie wspierani są polscy inwestorzy.
sala: Paryż A, 05.10, 15:15-16:15

Marketplace – szanse i wyzwania dla eksportera

W trakcie panelu e-Izby “Marketplace - szanse i wyzwania dla eksportera” przybliżymy uczestnikom szanse związane z wykorzystaniem platform marketplace do wyjścia z e-handlem na rynki zagraniczne oraz rozwojem eksportu online. Omówimy wyzwania stojące przed przedsiębiorcami, którzy chcą poszerzyć działalność o rynki zagraniczne. Oprócz wiedzy teoretycznej wysłuchamy case studies firm, które podjęły działania w kierunku cross-border i chcą podzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Wśród nich znajdą się eksperci z firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Case studies zaprezentowane przez panelistów z pewnością zaciekawią firmy, myślące o rozpoczęciu swojej przygody z cross-border e-commerce.
sala: Paryż C, 05.10, 14:00-15:00

Witryny o eksporcie – gdzie szukać informacji?

W ostatnich latach internetowe narzędzia stają się coraz istotniejszym czynnikiem w procesie internacjonalizacji firm. W 2022 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu uruchomiły nową odsłonę portalu Trade.gov.pl. Portal Promocji Eksportu to niejedyne narzędzie przygotowane dla polskich eksporterów. Obecnie istnieje ponad 20 stale uzupełnianych portali z informacjami o eksporcie, wspieranych przez niezliczoną liczbę stron urzędów, izb gospodarczych, redakcji internetowych i blogów. Coraz więcej mówi się również na temat cyberbezpieczeństwa. Gdzie zatem szukać sprawdzonych informacji o eksporcie?
sala: Paryż B, 05.10, 14:00-15:00

Wspieranie inwestycji – ulgi i zachęty inwestycyjne oraz otoczenie regulacyjne dla branży Fintech

Polska wspiera ambitne inicjatywy i poprzez rozwiązania podatkowe, ułatwia rozwój twojego biznesu. Podczas panelu dowiesz się, jak rozwinąć swoją działalność i skorzystać z ulg i zachęt podatkowych. Dowiesz się jak system podatkowy może wesprzeć wdrażane innowacje i inwestycje w działalność badawczo-rozwojową. W trakcie panelu zapoznasz się również z tematyką Future Finance Poland, czyli centrum finansowego nowej generacji. To inicjatywa wspierająca rozwój polskiego centrum finansowego w obszarach regulacyjnym, technologicznym i biznesowym. Inicjatywa promuje też polskie centrum finansowe za granicą, jak również wspiera ekspansję polskich przedsiębiorców z rynku finansowego. Podczas spotkania dowiesz się jak od strony regulacyjnej wspieramy takie inicjatywy i jak wygląda polski ekosystem innowacji na rynku finansowym.
sala: Londyn A, 04.10, 11:15-12:15

Otwórz się na Mołdawię – perspektywy ekspansji inwestycyjnej i eksportowej

Do intensyfikacji działań PAIH oraz polskich firm w ostatnich miesiącach na rynku mołdawskim przyczyniły się przede wszystkim stabilna polityka rządu mołdawskiego, w tym uzyskanie statusu kraju kandydującego do UE, konieczność reorganizacji polityki handlowej tego państwa z uwagi na wojnę w sąsiedniej Ukrainie oraz zachęcające zmiany lokalnej polityki handlowej. Podczas panelu w języku angielskim zostaną przedstawione możliwości ekspansji na rynek mołdawski wraz z instrumentami wsparcia finansowania z zagranicy oraz w kraju.
sala: Rzym, 04.10, 11:15-12:15

Przetargi międzynarodowe – współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Przetargi międzynarodowe są interesującą formą zaangażowania biznesu w działalność globalnie działających instytucji. Ze względu na specyficzną formę współpracy na styku biznesu, administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowych rządzą się one zestawem charakterystycznych praktyk, oraz uwarunkowań. W czasie panelu eksperci zgłębią meandry tego zagadnienia i przedstawią szanse, które daje udział w przetargach międzynarodowych.
sala: Paryż A, 04.10, 12:30-13:30

Sztuczna inteligencja – potencjał czy zagrożenie dla polskiego biznesu?

Sztuczna inteligencja i narzędzia z nią związane zdominowały w tym roku dyskusje dotyczące przebiegu transformacji cyfrowej – zarówno w Polsce jak i na poziomie globalnym. W zależności od branży, stopnia cyfryzacji procesów biznesowych oraz modelu biznesowego, wpływ AI na polskie firmy i jego ocena mogą się różnić. Celem panelu jest omówienie zmian zachodzących w polskim biznesie pod wpływem technologii AI. Które branże zmieniają się najbardziej? Które zyskują, a które są zagrożone? Kogo narzędzia AI zastępują, a kogo wspierają? Jak AI wpłynie na polskie branże w ciągu następnych trzech-pięciu lat? Eksperci PAIH wraz z przedstawicielami świata biznesu porozmawiają o tym, jak najefektywniej wykorzystać rozwój sztucznej inteligencji.
sala: Londyn B, 04.10, 12:30-13:30

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Finansów dla inwestorów

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, zostało utworzone przez Ministerstwo Finansów zarówno dla inwestorów z Polski, jak i z zagranicy. Zakres działań Centrum to w szczególności identyfikacja skutków podatkowych inwestycji, formy wsparcia dla inwestorów, wyjaśnienia i rozwiązania dotyczące różnych rodzajów podatków. W czasie panelu omówiona zostanie współpraca, jaką Centrum podejmuje na rzecz inwestorów z innymi podmiotami. Dyskusja dotyczyć będzie także rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom przez Ministerstwo. Przedstawione zostanie Porozumienie Inwestycyjne, umożliwiające określenie podatkowych skutków obecnej lub planowanej inwestycji w Polsce oraz Program Współdziałania, jako nowa formy relacji pomiędzy przedsiębiorcami a Krajową Administracją Skarbową, ułatwiająca prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych.
sala: Paryż B, 04.10, 12:30-13:30

Polskie Porty – okno na świat dla polskiego biznesu w zmieniającym się układzie geopolitycznym

Porty Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście łącznie w ubiegłym roku przeładowały ponad 133 mln ton ładunków, co daje wzrost o 17,8% w stosunku do 2021 roku. Ostatnie wydarzenia, takie jak wybuch pandemii oraz wojny w Ukrainie pokazały, że nie ma gwarancji zrównoważonego rozwoju dla wielu gałęzi gospodarek, a w szczególności dla branży transportowo-logistycznej. Przed nami okres odbudowy Ukrainy, a Polska będzie jednym z najważniejszych mostów łączącym Ukrainę z resztą świata. W czasie dyskusji paneliści spróbują odpowiedzieć na pytania, czy polskie porty oraz infrastruktura kolejowa są przygotowane na możliwość znacznego zwiększenia wolumenu przeładunku towarów w związku z odbudową Ukrainy i czy Jedwabny Szlak nadal pozostaje projektem rozwojowym w obecnej sytuacji geopolitycznej.
sala: Warszawa, 04.10, 11:15-12:15

Polsko – amerykańska współpraca gospodarcza

Współpraca gospodarcza między Polską a USA pogłębia się od kilku lat. Przyszłościowe kierunki polsko-amerykańskiej współpracy dotyczą między innymi sektora energetycznego, obronnego, a także nowoczesnych technologii i branży IT. Podczas panelu eksperci porozmawiają o tym, jak postrzegane w Stanach są polskie produkty i zastanowią się nad tym, czy tradycyjne branże jak meblarska, czy spożywcza również mają szanse na tym rynku. Paneliści opowiedzą również o barierach w handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
sala: Warszawa, 04.10, 12:30-13:30

Azja Południowo – Wschodnia: nowe centrum świata?

Państwa ASEAN znajdują się w czołówce najszybciej rozwijających się gospodarczo krajów świata. Borykają się przy tym z zestawem własnych problemów rozwojowych, politycznych oraz społecznych, jednocześnie próbując balansować w mocarstwowej grze pomiędzy Chinami oraz USA. Panel spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę będą grać państwa regionu w przyszłości, a także czy są one dla Polski alternatywą dla bliskich stosunków gospodarczych z ChRL.
sala: Amsterdam, 04.10, 12:30-13:30

Polsko – brytyjskie stosunki gospodarcze

Polska i Wielka Brytania od lat utrzymują silne stosunki gospodarcze. Brexit nie zmniejszył atrakcyjności Polski pod względem brytyjskich inwestycji ani polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku wymiana handlowa między Polską a UK wzrosła aż o 34,6 proc. odnotowując rekordową wartość prawie 27 miliardów funtów. Pokazuje to, że Polska nadal pozostaje jednym z najważniejszych partnerów handlowych Wielkiej Brytanii w Europie Środkowo-Wschodniej. Paneliści opowiedzą o aktualnym stanie polsko-brytyjskich relacji biznesowych, handlowych i inwestycyjnych w ramach umowy o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE oraz znaczeniu potencjalnych przyszłych partnerstw handlowych dla obu gospodarek. Dyskusja dotyczyć będzie także otoczenia biznesowego, eksportu, cyfryzacji, zielonej gospodarki, bezpieczeństwa łańcucha dostaw i innych obszarów, w których można dalej rozwijać współpracę gospodarczą.
sala: Barcelona, 04.10, 11:15-12:15

Kosmetyki „Made in Poland” – kierunki rozwoju branży

Branża kosmetyczna jest jedną z najprężniej rozwijających się branż konsumenckich, a polskie produkty cieszą się coraz większą rozpoznawalnością na świecie. Dzieje się to między innymi dzięki umiejętności szybkiego i sprawnego reagowania na wszelkie nowinki, zmieniające się trendy czy wyzwania, z jakimi zmagają się producenci. Udowodniła to elastyczność polskich firm zauważalna szczególnie podczas pandemii. O kolejnych wyzwaniach i możliwościach utrzymania tego trendu porozmawiają paneliści.
sala: Paryż C, 04.10, 12:30-13:30

Potencjał gospodarczo – handlowy Bałkanów

Polska ma wszelkie zasoby, aby umocnić swoją pozycję na Bałkanach. Oprócz krajów, które są już członkami UE na półwyspie, mamy ogromną szansę zaistnieć na Bałkanach Zachodnich. Zachodzą tam ważne dla polskich interesów procesy – postępujące rozszerzenie UE i NATO, rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, co ma również ogromny wpływ na zwiększenie dynamiki w relacjach gospodarczych z regionem. W czasie panelu eksperci porozmawiają na temat potencjału rozwoju polsko-bałkańskich stosunków gospodarczych, wspólnych interesach i wymianie handlowej.
sala: Londyn A, 04.10, 12:30-13:30

Ekspansja polskiego biznesu na rynki zagraniczne przy wykorzystaniu instrumentów oferowanych przez Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne zostały stworzone m.in. w celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego, czy zniwelowania bezrobocia w określonych regionach Polski. Podmioty te znajdują się najbliżej lokalnego biznesu i bezpośrednio współpracują z przedsiębiorcami, wspierając ich poprzez narzędzia i cele określone w ustawie tworzącej SSE. Specjalne Strefy Ekonomiczne uczestniczą także w procesie ekspansji zagranicznej polskiego biznesu. W trakcie panelu poruszone zostaną kwestie związane z możliwościami oferowanymi przez specjalne strefy ekonomiczne w zakresie ekspansji MŚP na rynki zagraniczne. Model działania zostanie zaprezentowany również na podstawie case study.
sala: Rzym, 05.10, 10:00-11:00

Polski system instytucji rozwoju – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Od siedmiu lat Grupa PFR tworzy nowoczesny system polskich instytucji rozwoju o wspólnej wizji i misji oraz podstawowych zasadach działania. Grupa zapewnia przedsiębiorcom, samorządom i klientom indywidualnym zintegrowane wsparcie i ofertę w jednym miejscu kontaktu. Jej celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. Jakie cele udało się osiągnąć przez ten czas? Na jakie realne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Jakie nowe instrumenty pojawią się w przyszłości?
sala: Londyn B, 04.10, 11:15-12:15

Raportowanie ESG – biznes w obszarze zrównoważonego rozwoju

Czy raportowanie ESG naprawdę jest potrzebne? W Europie działa ok. 18 milionów małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Ich działania wpływają nie tylko na gospodarkę, ale także na środowisko i warunki społeczne. Dyrektywa CSRD nałoży obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju na około 50 tys. firm w UE, co pociągnie za sobą określone koszty i wyzwania. W ramach panelu eksperci przybliżą spodziewany zakres raportowania ESG, a także cele i oczekiwania rynków objętych tym obowiązkiem.
sala: Barcelona, 04.10, 12:30-13:30

Branża biotechnologiczna: przygotowanie do rozmowy z inwestorami

Branża biotechnologiczna charakteryzuje się ogromnym potencjałem rozwojowym na rynkach międzynarodowych. Cechuje się wysoką konkurencyjnością oraz innowacyjnością. Zatem jednym z podstawowych wyzwań dla przedsiębiorców z tej branży - oprócz strony merytorycznej, ściśle związanej z produktem - jest dobre przygotowanie i rozwijanie kompetencji w zakresie rozmów biznesowych z inwestorami oraz potencjalnymi partnerami. O tym, jak przygotować się do ekspansji międzynarodowej i skutecznie osiągać postawione cele biznesowe w tak specyficznej i wymagającej branży jak biotechnologia, porozmawiają eksperci podczas panelu.
sala: Paryż A, 04.10, 16:30-17:30

Co dały mi środki unijne?

Fundusze unijne są pożądanym przez przedsiębiorców źródłem wsparcia. Przede wszystkim dlatego, że mają charakter bezzwrotny oraz pozwalają sfinansować niejednokrotnie istotną część realizowanego projektu. Wsparcie w postaci dotacji poprawia niewątpliwie konkurencyjność firm, które stają się znaczącymi partnerami biznesowymi. I choć korzystanie z dotacji unijnych przynosi beneficjentom wiele korzyści, to nie jest również pozbawione wad. O tym czy warto korzystać ze środków unijnych porozmawiają prelegenci.
sala: Rzym, 04.10, 16:30-17:30

Rynki latynoamerykańskie: perspektywy, szanse

Eksport z Polski do krajów Ameryki Łacińskiej wart jest mniej niż 4 mld USD i stanowi ułamek polskiego eksportu. To duża i wciąż niewykorzystana nisza dla polskich eksporterów. Prelegenci przybliżą realia kulturowe, bariery taryfowe i pozataryfowe, perspektywiczne branże oraz inne zagadnienia związane z ekspansją na rynki Ameryki Łacińskiej.
sala: Scena Główna, 04.10, 11:15-12:15

Polska Gospodarka 2023 – miękkie lądowanie po globalnych turbulencjach

Po serii szoków zewnętrznych gospodarka polska doświadcza „miękkiego lądowania”. Z trudnego okresu wychodzimy z 17% wzrostem realnych dochodów (PKB per capita 2020-23) co jest absolutnie jednym z najlepszych wyników w UE. Mamy obecnie najniższą w UE i historii stopę bezrobocia, wzrost zatrudnienia, płac realnych i inwestycji oraz silnego złotego. Jak ta poprawa koniunktury wpływa na sektor przedsiębiorstw? Jaka czeka nas najbliższa przyszłość i jakie stoją przed nami wyzwania, aby ten pozytywny trend utrzymać?
sala: Scena Główna, 05.10, 10:00-11:00

Otwarcie Forum Polska – Afryka „Relacje Polski z Kontynentem Przyszłości”

Współpraca gospodarcza Polski i krajów Afryki stale rośnie w ostatnich latach. Trend ten będzie się tylko utrzymywał, ponieważ Polska dostrzega potencjał Afryki jako kontynentu, którego udział w światowym rynku będzie coraz większy. Świadczyć może o tym chociażby jedna z najmłodszych i najszybciej rosnących populacji na całym świecie. Z drugiej strony dla krajów afrykańskich Polska może zaprezentować się jako stabilny i uczciwy partner oraz dostawca nowoczesnych rozwiązań. Podczas panelu podsumowane zostaną dotychczasowe relacje. Eksperci porozmawiają także o tym, jak mogą wyglądać one w przyszłości.
sala: Barcelona, 05.10, 10:00-11:00

Zdobywaj nowe rynki eksportowe z KUKE – realne projekty oraz możliwości zawarcia kontraktu

Szukasz dla swojej firmy międzynarodowych kontraktów? Chcesz zdobywać dalekie rynki eksportowe w bezpieczny sposób poprzez udział w zagranicznych projektach inwestycyjnych? Pomagamy polskim firmom nawiązać nowe relacje biznesowe, uzyskać dostęp do dużych, międzynarodowych kontraktów i sprzedać towar lub usługę. Warsztat z firmą Propav Infraestructuras obecnie poszukującą w Polsce producentów towarów dla realizowanych na całym świecie projektów inwestycyjnych. Propav to międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwoju infrastruktury, energii odnawialnej i montażu przemysłowym, działająca na rynkach wschodzących. Firma zaprezentuje realne projekty i będzie poszukiwać dostawców towarów z Polski. Idealna szansa na zawarcie biznesowej relacji! A wszystko w ramach inicjatywy KUKE Shop in Poland, gdzie KUKE oferuje nie tylko dostęp do projektów, finansowania oraz głównych wykonawców, ale także ubezpiecza należności w ramach tych projektów, czyniąc handel bezpiecznym.
sala: Londyn C, 04.10, 15:15-16:15

Nowy Jedwabny Szlak

Inicjatywa Pasa i Szlaku, ogłoszona w 2013 roku, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów polityczno-gospodarczych obecnych władz chińskich. W jakiej sytuacji znajduje się on po 10 latach, co z jego pomocą udało się osiągnąć i jakie szanse oferuje dla Polski i krajów Unii Europejskiej? Dyskusja wokół BRI posłuży za punkt wyjścia do omówienia specyfiki współpracy gospodarczej z Państwem Środka, wskazania problemów w handlu z Chinami i perspektyw, jakie stoją przed biznesem w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej.
sala: Londyn B, 04.10, 15:15-16:15

Zrównoważona moda – szanse i wyzwania

Rosnąca świadomość konsumencka w temacie zrównoważonego rozwoju powoduje wzrost zainteresowania kwestią etyki produkcji m.in. w sektorze mody. Coraz częściej marki modowe podejmują decyzje o zmianie swojej filozofii projektowania i produkcji, by zminimalizować wpływ na środowisko. W trakcie panelu poruszona zostanie tematyka szans i wyzwań stojących przed polskimi markami i ich udziałem na rynkach zagranicznych w związku z wprowadzoną Dyrektywą UE w zakresie zrównoważonego rozwoju.
sala: Warszawa, 05.10, 10:00-11:00

Otwarcie II Forum Odbudowy Ukrainy

II FORUM ODBUDOWY UKRAINY ma na celu podsumowanie działań PAIH oraz aktywności polskiej administracji rządowej w ramach projektu odbudowa Ukrainy. Prelegenci omówią bieżącą sytuację w Ukrainie oraz perspektywy współpracy gospodarczej w czasie wojny i po jej zakończeniu. Eksperci skupią się na zagadnieniach związanych ze współpracą międzyrządową i samorządową oraz instrumentach wsparcia, gwarancjach rządowych i ubezpieczeniowych, logistyce, sądownictwie gospodarczym, arbitrażu międzynarodowym, transparentności, problemach rynku pracy i wielu innych istotnych aspektach.
sala: Londyn C, 04.10, 14:00-15:00

Polish engineering – ekspansja polskiego sektora technologii

Polski inżynier jest ceniony na całym świecie, a rozwiązania polskich spółek technologicznych są integralną częścią globalnych marek (np. Chat GPT, marki motoryzacyjne, m.in. Ferrari, software finansowy). Niestety renoma ta istnieje przede wszystkim w kuluarach światowego biznesu, a marka „Polish Engeneering” nie istnieje w powszechnej świadomości konsumentów. Z tego powodu z dorobku polskich firm inżynieryjnych korzysta się nadal za zaniżone ceny, a rozwiązania są sprzedawane pod markami globalnych spółek technologicznych. W trakcie panelu skupimy się na nakreśleniu potencjału branży oraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zwiększyć rozpoznawalność polskiej branży innowacji i jej ekspozycję na rynkach zagranicznych.
sala: Londyn B, 04.10, 14:00-15:00

ABC Eksportu: Business Storytelling

Rozpoznawalna na rynku lokalnym marka, ugruntowany produkt lub usługa oraz determinacja to czynniki niezbędne do rozpoczęcia eksportu. Podczas panelu eksperci opowiedzą, w jaki sposób dostosować strategię komunikacji do potrzeb i oczekiwań klientów zagranicznych. Prelegenci odpowiedzą również na pytanie jak zbudować chwytliwą narrację na rynkach międzynarodowych oraz właściwie zdefiniować cechy produktu, które mogą stać się lokomotywą marketingu za granicą.
sala: Paryż B, 04.10, 14:00-15:00

Agri-tech – dlaczego Polska może być liderem innowacji technologicznych na rynkach światowych?

Agri-tech jest w tym momencie jedną z kluczowych branż w rozwoju światowym. Pod tą nazwą skrywają się nowoczesne rozwiązania z zakresu: żywności, rolnictwa, wody czy terraformatowania przestrzeni. Podczas panelu zostaną omówione praktyczne aspekty rozwoju polskiej innowacyjności. Pokażemy, w jakich segmentach agri-tech rozwija się w Polsce i na świecie. Przedstawimy polskie sukcesy eksportowe i przyszłe trendy.
sala: Paryż A, 04.10, 14:00-15:00

Kluczowe surowce dla rozwoju produkcji przemysłowej

W miarę ograniczania światowych emisji dwutlenku węgla ropa naftowa może zejść na dalszy plan, ustępując miejsca metalom używanym do produkcji baterii i sprzętów elektronicznych. Wydobycie litu w ostatnim dziesięcioleciu wzrosło prawie czterokrotnie! Prawie połowa światowej produkcji tego surowca przypada na Australię. Gonią ją stosunkowo nowi gracze, tacy jak Chile i Argentyna. Globalni liderzy produkcji miedzi to z kolei Chile, Peru i Demokratyczna Republika Konga. Czy miedź i lit to nowa ropa, a kraje z dużymi zasobami tych surowców będą zyskiwały na znaczeniu? Gdzie w tym wszystkim potencjalna szansa dla polskich eksporterów? Na te pytania odpowiedzi poszukają nasi eksperci podczas panelu.

  Prelegenci

  Image

  Tomasz Kozłowski

  Mówca motywacyjny, doświadczony szkoleniowiec, coach, psycholog. Wieloletni ratownik górski - instruktor ratownictwa górskiego. Skoczek spadochronowy, tandem-pilot (2000+). W grudniu 2014 r. wznosząc się do stratosfery balonem na ogrzane powietrze wraz z dwoma skoczkami wykonał najwyższy skok spadochronowy w Europie. 21 czerwca 2017 r. bijąc dwukrotnie rekord Polski skoczył ze spadochronem 50 razy w ciągu jednego dnia – każdy skok dedykowany był konkretnej ciężko chorej osobie, dzięki czemu zebrał ponad 200 tys. zł na cele dobroczynne, za co otrzymał nagrodę CHARITY HERO. Rok później skoczył 100 w ciągu 9h zbierając ponad pół miliona zł na 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych dzieci. Autor projektu JUMP FOR THE PLANET, którego celem jest wykonanie skoku spadochronowego z 45 km w celu zwrócenia uwagi świata na problemy klimatyczne i zebranie pieniędzy na budowę modułowych domów dla uchodźców klimatycznych i wojennych. https://jumpfortheplanet.com
  Image

  Marta Biernacka-Miernik

  Członkini Zarządu i współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia ESG, integratorka środowiska związanego z ideą ESG. Jedna z inicjatorek Rady Innowatorów ESG działającej przy PSE, skupiającej liderów zrównoważonej transformacji. W skład Rady wchodzą przedstawiciele dużych firm, organizacji, agend rządowych, instytucji finansowych. Dyrektorka zarządzająca jednej z najdłużej działających na polskim rynku spółek PR & Public Affairs w Polsce - Compress SA, partnerka zarządzająca agencji doradztwa strategicznego i public affairs - Agencji Medialnej Strategic Advisors. Pracowała dla kilkudziesięciu dużych marek polskich i międzynarodowych, tworząc strategie, doradzając zarządom w sytuacjach kryzysowych, organizując kampanie CSR. W codziennej pracy stara się łączyć oczekiwania interesariuszy, z wymogami regulatorów i strategią biznesową firm. Fascynatka i adwokatka tematyki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jej misją jest budowanie świadomości i promocja idei odpowiedzialnego biznesu wśród jak najszerszego grona odbiorców oraz uświadamianie jakie szanse biznesowe niesie za sobą troska o klimat, środowisko czy różnorodność. Politolożka i dziennikarka ekonomiczna. Przez pierwsze 10 lat pracy zawodowej pracowała w czołowych polskich mediach: Forbes, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Radiowa „Trójka”, Polsat News, Puls Biznesu.
  Image

  Joanna Dargiewicz-Rożek

  Członkini Zarządu oraz współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia ESG, integratorka środowiska związanego z idą ESG, członkini Komitetu ds. ESG działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jedna z inicjatorek Rady Innowatorów działającej przy Polskim Stowarzyszeniu ESG, skupiającej liderów zrównoważonej transformacji, przedstawicieli agend rządowych i ministerstw. Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie CSR, organizatorka i pomysłodawczyni akcji społecznych realizowanych przez międzynarodowe korporacje. Współzałożycielka Agencji Medialnej Strategic Advisors, realizującej kampanie z zakresu Public Affairs, Public Relations i Investor Relations dla firm m.in. z sektora motoryzacyjnego, deweloperskiego, finansowego, FMCG i branży logistycznej. Od lat łączy firmy z interesariuszami i lokalnymi społecznościami w celu wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań. Wcześniej związana z czołowymi polskimi mediami: Dziennikiem Polska Europa Świat, Dziennikiem Gazetą Prawną, Gazetą Wyborczą, tygodnikami Newsweek, Wprost, Przekrój oraz z portalem ObserwatorFinansowy.pl należącym do Narodowego Banku Polskiego.
  Image

  Przemysław Sztandera

  Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.
  Ekonomista, ekspert od zarządzania ryzykiem kredytowym, finansowym, operacyjnym i rynkowym. Członek kilku zarządów i rad nadzorczych, specjalista od zarządzania zmianą oraz Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasług nadanym Przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Nagrodą Menadżer Pomorza.
  Image

  Dr Janusz Michałek

  Ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Robotyki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, uzyskując tytuł naukowy doktora. Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Komitetu Budowy Maszyn przy PAN w Warszawie przewodniczącym Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii Żywiecka Energia Przyszłości”, wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego “Program dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania LGD Żywiecki Raj. Ambasador Regionalny Województwa Śląskiego podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju, a także Wiceprzewodniczący Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.
  Image

  Agnieszka Sygitowicz

  Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Innowatorka, menadżerka, liderka. Pasjonatka nowoczesnych technologii, innowacji i teatru. Ekspertka w zarządzaniu procesem akceleracji, budowaniu ekosystemów startupowych. Laureatka rankingu TOP 15 Kobiet w 5G stworzonego przez „Perspektywy”, a także jedna z czołowych ekspertek w Polsce zawodowo zajmujących się tematyką AI, członkini społeczności Top 100 Women in AI w Polsce. Ekspertka planowania strategicznego, a także tworzenia biznesowego zespołu w publicznej firmie. Z wykształcenia magister gospodarki przestrzennej, politologii oraz absolwentka MBA Uczelni Łazarskiego. Prywatnie szczęśliwa żona, mama i aktorka amatorka. Lokalna patriotka i orędowniczka inicjatyw lokalnych społeczności.
  Image

  Barbara Mróz-Gorgoń

  Profesorka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodnicząca Rady Doradczej Kotler Impact Poland, wice przewodnicząca Zachodniej Rady Gospodarczej, doradca wielu polskich i międzynarodowych firm i korporacji w zakresie marketingu, strategii rozwoju i PR. Od 2022 roku - profesorka wizytująca na Kasetsart University w Bangkoku. Barbara Mróz-Gorgoń to konsultantka i specjalistka ds marki i strategii firmy, badaczka i naukowiec w jednym. W swej karierze współprowadziła podcasty (ZigTalk, Swoją Drogą), wygłosiła już ponad 20 „power speachy” i ponad 50 wystąpień naukowych podczas prestiżowych konferencji i kongresów naukowych. Współorganizatorka i moderatorka paneli podczas wielu konferencji i innych wydarzeń łączących biznes i naukę, jak np. Timing 365, czy też Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Regularnie prowadzi również szkolenia i warsztaty dla wielu renomowanych firm (rodzimych i zagranicznych), działających zarówno na polskim, jak i na globalnym rynku. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym książki „Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji”, wydanej przez PWN, która otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Economicus 2020”– przyznawane przez Dziennik Gazeta Prawna - na mocy wyboru Kapituły konkursu.
  Image

  Agnieszka Smiatacz

  Wykładowczyni akademicka, tłumaczka, koordynatorka szkoleń oraz dyrektorka ds. komunikacji kulturowej w TIAS. Agnieszka spędziła w Korei Południowej 11 lat, pracując przy różnych projektach akademickich i tłumacząc wystąpienia konferencyjne. Przez sześć lat pracowała jako wykładowca w Polsce, prowadząc zajęcia z kultury i historii Korei, języka koreańskiego oraz przekładu w parze językowej koreański-polski. Prowadzi pracę naukową w zakresie historii politycznej i gospodarczej Korei Południowej, badając m.in. społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego w dekadach 1960-1980. W trakcie pobytu w Korei tłumaczyła różnego typu dokumentację związaną z działalnością polskich form w Korei, m.in. na targach i w trakcie wizyt studyjnych. Na prowadzonych przez siebie szkoleniach przekazuje wiedzę dotyczącą koreańskiego i polskiego środowiska biznesowego, istotnych dla niego zasad i wartości oraz etykiety biznesowej; na zajęciach językowych uczy nie tylko, ale i kontekstu kulturowego, w którym ten język funkcjonuje.
  Image

  Dr Magdalena Okulowska

  Prezeska Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej od 2019 roku. Związana z miastem od 2005. Jako zastępca dyrektora Biura Euro 2012 była odpowiedzialna za promocję Turnieju. W latach 2013-2017 jako Zastępca Dyrektora Departamentu Prezydenta, koordynowała pracę biur: Promocji, Komunikacji Społecznej  i Współpracy z Za granicą. W latach 2018-2019 pracowała we Wrocławskim Parku Technologicznym, odpowiadając za Marketing, Public Relations i promocję firm, ulokowanych w WPT. Związana z miastem od 2005. Jako zastępca dyrektora Biura Euro 2012 była odpowiedzialna za promocję Turnieju. W latach 2013-2017 jako z-ca Dyrektora Departamentu Prezydenta, koordynowała pracę biur: Promocji, Komunikacji Społecznej i Współpracy z Zagranicą. W latach 2018-2019 odpowiadała za Marketing i PR we Wrocławskim Parku Technologicznym.
  Image

  Joanna Makarowska

  Zastępca Dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów, Ministerstwo Finansów
  Od ponad 31 lat związana z sektorem finansowym. Od 2018 roku w administracji rządowej, odpowiedzialna za współpracę z inwestorami polskimi i zagranicznymi w zakresie intensyfikacji ich zaangażowania inwestycyjnego w Polsce, a także za usprawnienie relacji między inwestorami a przedstawicielami administracji centralnej. Nadzorowała kompletność i efektywność standardów (w tym standardów produktów), procesów i procedur sprzedaży oraz obsługi przedsiębiorców. Nawiązywała trwałe relacje biznesowe z partnerami strategicznymi, w szczególności: instytucjami otoczenia biznesu. Odpowiedzialna za wsparcie jednostek obsługujących inwestorów w przygotowaniu i wdrażaniu rozwiązań problemów inwestorów. Od 2021 roku związana z Ministerstwem Finansów gdzie nadzoruje zadania związane z ewaluacją pilotażu Programu Współdziałania i zasadami funkcjonowania Programu Współdziałania, a także współpracę z innymi instytucjami w zakresie podatkowego wsparcia inwestorów i inicjatyw promujących inwestowanie w Polsce.
  Image

  Jarosław Szatański

  Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów
  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, odpowiedzialny za przygotowywanie i wdrażanie projektów w zakresie PIT i CIT. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w jednej z międzynarodowych firm doradztwa podatkowego.
  Image

  Sylwia Zdebiak

  Zastępca Dyrektora Departamentu Relacji z Klientami w Ministerstwie Finansów
  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 17 lat związana jest zawodowo z resortem finansów. Zaangażowana w realizację projektów resortu finansów, w tym wdrożenie Jednolitych Plików Kontrolnych VAT i JPK_GV. Zajmowała się działalnością analityczną oraz analizą ryzyka w KAS w aspekcie uszczelnienia systemu podatkowego. Obecnie nadzoruje zadania związane z budowanie pozytywnych relacji z klientami MŚP, poprzez cyfryzację usług elektronicznych oraz standaryzację i zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów we wszystkich kanałach kontaktu.
  Image

  Karolina Król-Skowyrska

  Menager w Departamencie Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną. Od 6 lat doradza w zakresie zachęt inwestycyjnych dla największych projektów w Polsce. Uzyskała dyplom LL.M. Uniwersytetu w Bonn. Ukończyła również studia w dziedzinie prawa i administracji oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Akademii Młodych Dyplomatów ze specjalizacją dyplomacja Unii Europejskiej. W latach 2016-2017 odbyła staż Bluebook w Komisji Europejskiej.
  Image

  Anna Heimberger

  Prezeska Fundacji Kobiety e-biznesu, CEO Bateau Polska
  Od ponad 20 lat doradza strategicznie zarządom firm polskim i międzynarodowych. Praktyczne doświadczenie zdobywała jako dyrektor marketingu w firmach takich jak InPost, Sklepy Komfort, Makro, Upfield (ex Unilever), Sfinks Polska S.A. Z sukcesem wdraża strategie marketingowe, e-commerce i pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami cyfrowymi. Jako współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet. Działa na rzecz pomocy kobietom i zwiększania ich obecności w biznesie cyfrowym.
  Image

  Dorota Bachman

  Współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu , CEO Animalis
  Ekspert rynku e-commerce i rozwoju biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem w różnych branżach. Członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej, propagatorka i promotorka innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań w biznesie, które poprawiają znacząco efektywność procesową i wydajność operacyjną firm. Posiada tytuł doktora z zakresu nauk zarządzania – specjalizacja zarządzanie procesowe. Odpowiedzialna za obszary związane z e-commerce, rozwojem biznesu, sprzedażą oraz marketingiem. Pracowała w największych firmach i korporacjach jako członek zarządów i rad nadzorczych oraz jako doradca i pełnomocnik wielu przedsiębiorstw. W czasie swojej kariery zawodowej zaangażowana w projekty strategiczne, w tym w procesy transformacji cyfrowej organizacji na wszystkich szczeblach. Umiejętnie łączy podejście analityczne z kompetencjami miękkimi. Zwolenniczka koncepcji „chcieć to móc” oraz podejścia klientocentrycznego. Zarażająca optymizmem i pozytywnym podejściem do spraw pozornie niemożliwych. Uczestniczka wielu paneli dyskusyjnych oraz wykładowca uczelni wyższych z zakresu zarządzania, analizy strategicznej oraz marketingu.
  Image

  Magdalena Legęć

  Jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Wykonawczy, członkini rad nadzorczych, mentorka, coach od prawie 30 lat zdobywam doświadczenie w międzynarodowych instytucjach finansowych zajmując się zagadnieniami z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w czasach koniunktury gospodarczej jak i kryzysu. Pełniąc role krajowe i regionalne w bankach ABN AMRO, Royal Bank of Scotland, Unicredit, Pekao S.A., BGŻ i BNP Paribas nabyłam praktyczne doświadczenie operacyjne i strategiczne w zakresie prowadzenia biznesu oraz wywierania wpływu w złożonych strukturach i różnorodnych kulturach. Zarządzałam funkcją HR w regionie Europy Centralnej i Wschodniej i Afryki. Brałam udział w szeregu przejęć i restrukturyzacji dużych organizacji. Mam bardzo pozytywne doświadczenia we współpracy z partnerami społecznymi. Wspieram organizacje działające na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn m.in. Vital Voices Chapter Poland i Share the Care. Jestem mentorką w programach dedykowanych kobietom. Wspieram startupy. Jestem ekspertką w zakresie zagadnień HR Compliance i ESG. Pasjonują mnie procesy społeczne wywołane trendami demograficznymi i nowymi technologiami oraz ich wpływem na kompetencje przyszłości i kształt rynku pracy. Podczas pierwszej kadencji byłam wiceprzewodniczącą Polskiej Rady Kompetencyjnej Sektora Finansowego, którą do dziś wspieram w roli ekspertki. Współpracuję z uczelniami wyższymi przy realizacji projektów badawczych.
  Image

  Klaudia Lach

  Dyplomata zawodowy z 25-letnim doświadczeniem pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, członek służby zagranicznej. Absolwentka Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej i Programu Doktorskiego Katedry Socjologii Collegium Civitas. Ukończyła szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Zawodowo związana z Departamentem Afryki i Bliskiego Wschodu, w którym uzyskała stopień dyplomatyczny I Radcy i nadzorowała relacje RP ze wszystkimi krajami Rady Współpracy Państw Zatoki w latach 2005-2014. Organizowała i koordynowała wizyty państwowe i rządowe, konsultacje polityczne, misje gospodarcze oraz prace komisji dwustronnych. Zainicjowała pierwszą misję polskich kobiet do Arabii Saudyjskiej w 2012 r. oraz spotkania wpływowych kobiet z regionu z Pierwszą Damą, Małżonką Premiera oraz Marszałek Sejmu, na marginesie ich udziału w Kongresie Kobiet w latach 2012 i 2013. W latach 2002-2004 pełniła funkcję konsula RP w Kuwejcie, a w latach 2014-2017 kierowała Wydziałem Polityczno-Ekonomiczno-Konsularnym Ambasady RP w Abu Zabi, a następnie pracami placówki w randze chargé d’affaires a.i. - jako pierwsza kobieta na tych stanowiskach w ZEA. Specjalizację zawodową uzupełniła doświadczeniem zawodowym m.in. w Protokole Dyplomatycznym i Departamencie Współpracy Ekonomicznej. Obecnie pracuje w Departamencie Współpracy Rozwojowej, zajmując się projektami pomocy rozwojowej i humanitarnej w ramach Polskiej pomocy. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej dla młodych dyplomatów oraz dla kadry kierowniczej korporacji międzynarodowych.
  Image

  Bernard Gołko

  Od 20 lat związany z obszarem transformacji cyfrowej. Prelegent i panelista na konferencjach polskich i zagranicznych poświęconych tematyce innowacji, eCommerce, nowoczesnego marketingu oraz nowym mediom. Wykładowca na Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i Uniwersytecie Warszawskim. Kierował kluczowymi inicjatywami online dla kilku międzynarodowych organizacji finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jako Country Manager w Vistaprint - kapitalizacja 3 mld USD - z powodzeniem wprowadził międzynarodowy koncern eCommerce do Polski. W latach 2016-20 jako Chief Digital Officer Digital Director Europe w Souter Investment Private Equity Fund odpowiedzialny za obszary IT, Marketingu, Innowacji oraz eCommerce. Od 2023 roku General Manager i pełniący obowiązki Członka Zarządu w holendersko- polskim funduszu inwestycyjnym Solution One. Ekspert w obszarach transformacji cyfrowej, eMarketingu i optymalizacji procesów opartych o metodyki live-ROI. Mentor startupów i niezależny doradca i Członek RN w branży zdrowie, ecommerce, finanse, media.
  Image

  Agnieszka Cyniak

  Trenerka mentalna, mentorka i coach w biznesie, managerka, przedsiębiorczyni, współwłaścicielka Movon Concept napędza nas działanie Sp. z o.o., certyfikowana trenerka i konsultantka badania stylów zachowania i komunikacji metodą DiSC oraz rozwijania potencjału i mocnych stron na bazie Talentów Gallupa. Ekspertka w towarzyszeniu ludziom w procesie zmiany, wchodzenia w nową rolę i zarządzania relacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznego spokoju, budowania pewności siebie, pracy z lękiem i porażkami oraz budowania nawyków koncentracji i uważności. Posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie korporacyjnym, na stanowiskach managerskich w strukturach rozproszonych i wielopokoleniowych. Pracuje głównie z zespołami sprzedażowymi i operacyjnymi. W sektorze MŚP wspiera rozwój kompetencji zarządczych, komunikacyjnych i organizacyjnych Specjalizuje się w rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak: przywództwo, myślenie strategiczne, komunikacja, zwinność w zarządzaniu, budowaniu pewności siebie, radzenie sobie ze stresem i dbaniem o dobrostan psychiczny. Ambasadorka treningu mentalnego w biznesie i holistycznego podejścia do każdego pracownika. Praktyk w realizacji indywidualnych programów coachingowych i mentoringowych, szczególnie dla liderów w nowych rolach oraz mierzących się z tzw.’ samotnością lidera’.
  Image

  Anna Kaczmarska

  Jestem ekspertem w zakresie strategii i rozwoju biznesu oraz rozwoju kapitału ludzkiego W przeszłości zarządzałam spółkami mediowymi i technologicznymi. Z sukcesem wprowadziłam na rynek wiele marek mediowych. Długofalowo odpowiadałam za strategię i rozwój, innowacje, nowe modele biznesowe, transformację kulturową, rozwój pracowników. Przeprowadzałam wiele restrukturyzacji, wprowadzałam spółki na nowe obszary biznesowe. Zasiadałam w Radzie Nadzorczej IAB Polska i Polskie Badanie Internetu. Od kilku lat pasjonują mnie tematy związane z rozwojem i wsparciem ludzi. Tamaty D&I, self development, mental health są mi bliskie i  jako liderka inicjowałam wiele programów promujących zrównoważony rozwój, różnorodność, rozwój osobisty i wellbeing ludzi. Wprowadziłam na rynek Magazyn Forbes Women i zainicjowałam tym samym zmianę perspektywy i percepcji mediów biznesowych na tematy związane z promocją kobiet w biznesie. Jestem Coachem ICC i mentorem, założycielką klubu Elite Business Club, klubu promującego dbanie o dobrostan i rozwój zawodowy i osobisty kobiet, wykładowczynią na Akademii Polsko-Japońskiej Technik komputerowych, gdzie realizuje dla studentów autorski program „Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego” oraz „Jak zbudować i rozwijać startup” Z wykształcenia jestem mgr Nauk Społecznych ze specjalizacją „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam też studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing”.
  Image

  Marcin Płassowski

  Head of Digital Transformation & Business Development Gutenberg Networks
  Doświadczony manager z szeroką wiedzą specjalistyczną w zakresie zarządzania multidyscyplinarnymi i wielonarodowymi zespołami, zaangażowany w budowanie skalowalnych, międzynarodowych biznesów. Ponad 25-letnie doświadczenie obejmuje marketing i reklamę w B2B, B2C oraz D2C w praktycznie w ramach każdej kategorii biznesowej. Obecnie skupia się głównie na D2C (Direct to Consumer), komunikacji online do offline, rozwiązaniach z kategorii live-commerce z głównym naciskiem na konwersję, rozwój i transformację digitalową. Współtwórca rozwiązań i platform agregujących konsumenckie dane behawioralne, transformowalnych w pożądany przez wielu marketerów Single Customer View. Pracował dla takich partnerów jak Estee Lauder (CDM Campaign Management EU coverage), Phillip Morris - IQOS (EU platform roll-out), Samsung US – implementowanie rozwiązań Data Driven Retali agregujących dane konsumenckie w POS. Członek jury festiwalu filmowego Golden Arrow i Cameraimage. Współautor i współtwórca pierwszego polskiego serwisu społecznościowego dla marki Wrigley Winterfresh.
  Image

  Paweł Bułgaryn

  Zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Finansów
  Nadzoruje procesy zarządcze i koordynuje kontrolę zarządczą w resorcie finansów. Wcześniej w Ministerstwie Finansów zajmował się między innymi koordynacją prac legislacyjnych dotyczących regulacji w prawie krajowym i w prawie UE rynku usług płatniczych, a także kwestią nowych technologii (FinTech) w usługach finansowych. Obszarem jego działalności są również prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju obrotu bezgotówkowego. Członek Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa. Członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

   Eksperci PAIH

   Image
   Image

   Maciej Pawłowski

   Algieria
   Business Development Manager w Algierze. Politolog, ekspert Instytutu Nowej Europy ds. migracji, gospodarki i polityki państw basenu Morza Śródziemnego. W latach 2018-2020 Analityk PISM ds. Południowej Europy. Autor publikacji w polskiej i zagranicznej prasie na temat Hiszpanii, Włoch, Grecji, Egiptu i państw Magrebu. Pisze doktorat na temat wpływu Kościoła Katolickiego na życie migrantów z Sudanu Pd. mieszkających w Egipcie.
   Image
   Image

   Michael Mazurewicz

   Kenia
   Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Nairobi. Urodzony w Pretorii. Ukończył zarządzanie łańcuchem dostaw w brytyjskiej szkole Logistics Institute (University of Hull). Ma dziesięcioletnie doświadczenie w sprzedaży, logistyce i doradztwie w zakresie administracji biznesowej w Wielkiej Brytanii, Polsce i Kenii. Od siedmiu lat doradza polskim firmom w działaniu na kontynencie afrykańskim, przede wszystkim w RPA i Kenii. Aktywnie analizuje potencjał biznesowy oraz środowisko konkurencyjne wschodzących rynków Afryki Wschodniej (Kenia, Uganda, Rwanda) ze szczególną znajomością sektorów: motoryzacyjnego, budowlanego oraz przetwórstwa spożywczego.
   Image
   Image

   Ayman Farouk

   Egipt
   Business Development Manager Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kairze. Bachelor of Commerce Uniwersytetu w Kairze. Doświadczenie zdobywał w branży turystycznej, m.in. jako dyrektor polskiej firmy turystycznej w Hurghadzie. Z Polską Agencją Inwestycji i Handlu związany od maja 2018 roku. Włada językami arabskim, polskim i angielskim.
   Image
   Image

   Jan Bochniak

   Maroko
   Business Development Manager w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w Casablance. Wcześniej, przez kilkanaście lat pracował jako koordynator i menedżer eksportu w firmach prywatnych z branży budowlanej. W PAIH od trzech lat. Zajmuje się wyszukiwaniem możliwości biznesowych dla polskich firm w Maroku. Wspiera je w ekspansji zagranicznej – od analizy potencjału eksportowego i specyfiki rynku, poprzez wyszukanie i weryfikację partnerów, po negocjacje handlowe czy doradztwo inwestycyjne.
   Image
   Image

   Maciej Klósak

   Maroko
   Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Casablance. Odpowiedzialny za rynki marokański i algierski. Doktor nauk technicznych, inżynier budownictwa i mechaniki. Wykształcenie zdobywał w Polsce, Belgii i Francji. Posiada również dyplom MBA uzyskany na Nottingham Trent University. Z Marokiem związany od 2013 poprzez prace badawczo-rozwojowe. Był kierownikiem laboratorium badań materiałowych na Universiapolis w Agadirze. Posiada doświadczenie menedżerskie w sektorze komunalnym i budowlanym. Pracownik naukowo-badawczy w Polsce i za granicą (m.in. biuro R&D Arcelor Mittal, Politechnika Poznańska, Polska Akademia Nauk). Z zamiłowania podróżnik – członek The Explorers Club w Nowym Jorku oraz Stowarzyszenia Geografii w Paryżu. Włada językami francuskim i angielskim.
   Image
   Image

   Justyna Sitarska

   Nigeria
   Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Lagos. Ukończyła filologię niderlandzką na Uniwersytecie Wrocławskim oraz psychologię w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Menedżer i przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem na rynku międzynarodowym. W czasie swojej kariery zawodowej prowadziła projekty w Polsce i Hiszpanii. Była dyrektorem sprzedaży w Meksyku, Trynidadzie i Tobago oraz Nigerii, gdzie pracowała nad publikacjami inwestycyjnymi dotyczącymi rynków wschodzących i ich promocji we współpracy z gazetami USA Today i The Independent. Była także założycielem i dyrektorem zarządzającym firmy konsultingowej Filigri Consulting działającej na terenie Nigerii w zakresie doradztwa, rozwoju biznesu i szkoleń dot. strategii sprzedażowych dla nigeryjskich firm blue chip. Od 2012 r. mieszka i pracuje w Lagos, dlatego doskonale rozumie rynek nigeryjski i jego specyfikę.
   Image
   Image

   Krzysztof Staśko

   Nigeria
   Od czterech lat w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w Lagos, a od prawie 20 w Nigerii. Z wykształcenia informatyk, a z praktycznego doświadczenia menadżer wielu międzynarodowych projektów w regionie. Aktywnie wspiera działania biznesowe polskich przedsiębiorców w tym Polonii – współtwórca Polskiego Instytutu w Lagos. Z zamiłowania motoryzacyjny hobbysta oraz promotor podróży i turystyki.
   Image
   Image

   Kasia Muzyk

   Republika Południowej Afryki
   Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Johannesburgu. Licencjat z handlu ze specjalizacją w Zarządzaniu Inwestycjami na Uniwersytecie w Pretorii. Ukończyła również studia podyplomowe w dziedzinie ekonomii. Karierę rozpoczynała jako administrator funduszów inwestycyjnych. Pracowała jako Prywatny Bankier (RMB Private Bank), a następnie zdobywała doświadczenie w bankowości biznesowej (FNB Business), gdzie analizowała firmy z obrotem o minimalnej wysokości PLN 42m+. W PAIH od 2020 roku. Włada językami polskim, angielskim i afrikaans.
   Image
   Image

   Karabo Mahibila

   Republika Południowej Afryki
   Business Development Manager w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w Johannesburgu. Posiada wszechstronne wykształcenie akademickie. Uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie nauk politycznych, a także ukończyła studia podyplomowe w zakresie polityki międzynarodowej i studiów rozwojowych odpowiednio na Uniwersytecie w Pretorii, Uniwersytecie Południowej Afryki oraz Uniwersytecie Witwatersrand. Specjalizuje się w zarządzaniu relacjami z interesariuszami oraz promocji handlu i inwestycji, z dużym doświadczeniem w pracy z europejską społecznością biznesową i dyplomatyczną. Wcześniej Dyrektor Generalny Południowoafrykańsko-Niderlandzkiej Izby Handlowej. W PAIH od stycznia 2022 roku. Jej rolą jest wspieranie zapytań handlowych od polskich firm badających i poruszających się po rynku południowoafrykańskim i tworzenie silnych relacji z południowoafrykańskimi partnerami i interesariuszami.
   Image
   Image

   Kağan Nalbantoğlu

   Turcja
   Business Development Manager w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w Stambule. Studiował na Uniwersytecie Anadolu oraz Uniwersytecie Ankarskim. Polskim przedsiębiorcom pomaga od grudnia 2015 roku – początkowo pracując w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze, a od 2019 roku – w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

    -  harmonogram -

    Środa 4.10

    04.10, 11:15-12:15

    Przetargi międzynarodowe – współpraca z organizacjami międzynarodowymi

    Sala: Rzym
    04.10, 11:15-12:15

    Polsko – amerykańska współpraca gospodarcza

    Sala: Warszawa
    04.10, 11:15-12:15

    Kosmetyki „Made in Poland” – kierunki rozwoju branży

    Sala: Barcelona
    04.10, 11:15-12:15

    Perspektywiczne kierunki ekspansji dla branży budowlanej

    Sala: Amsterdam
    04.10, 11:15-12:15

    Polski sektor logistyczny – rozwój w perspektywie kryzysu

    Sala: Paryż A
    04.10, 11:15-12:15

    Fintech: nowe rynki

    Sala: Paryż B
    04.10, 11:15-12:15

    Umowy o Wolnym Handlu – Co dalej?

    Sala: Paryż C
    04.10, 11:15-12:15

    Otwórz się na Mołdawię – perspektywy ekspansji inwestycyjnej i eksportowej

    Sala: Londyn A
    04.10, 11:15-12:15

    Raportowanie ESG – biznes w obszarze zrównoważonego rozwoju

    Sala: Londyn B
    04.10, 11:15-12:15

    Jak wygrywać projekty IT na rynkach międzynarodowych?

    Sala: Londyn C
    04.10, 11:15-12:15

    Polska Gospodarka 2023 – miękkie lądowanie po globalnych turbulencjach

    Sala: Scena Główna
    04.10, 12:30-14:00

    Polska na Expo 2025 Osaka, Kansai – narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu gospodarczego

    Sala: Scena Główna
    04.10, 12:30-13:30

    ABC Eksportu: Finansowanie i ubezpieczenie handlu międzynarodowego

    Sala: Rzym
    04.10, 12:30-13:30

    Azja Południowo – Wschodnia: nowe centrum świata?

    Sala: Warszawa
    04.10, 12:30-13:30

    Branża biotechnologiczna: przygotowanie do rozmowy z inwestorami

    Sala: Barcelona
    04.10, 12:30-13:30

    Polsko – brytyjskie stosunki gospodarcze

    Sala: Amsterdam
    04.10, 12:30-13:30

    Sztuczna inteligencja – potencjał czy zagrożenie dla polskiego biznesu?

    Sala: Paryż A
    04.10, 12:30-13:30

    Polskie Porty – okno na świat dla polskiego biznesu w zmieniającym się układzie geopolitycznym

    Sala: Paryż B
    04.10, 12:30-13:30

    Potencjał gospodarczo – handlowy Bałkanów

    Sala: Paryż C
    04.10, 12:30-13:30

    Ekspansja polskiego biznesu na rynki zagraniczne przy wykorzystaniu instrumentów oferowanych przez Specjalne Strefy Ekonomiczne

    Sala: Londyn A
    04.10, 12:30-13:30

    Instrumenty wsparcia Ministerstwa Finansów dla inwestorów

    Sala: Londyn B
    04.10, 12:30-13:30

    Inicjatywa Trójmorza: szanse dla polskiego biznesu

    Sala: Londyn C
    04.10, 14:00-15:00

    Nowe trendy konsumenckie – przyszłość dla branży spożywczej

    Sala: Rzym
    04.10, 14:00-15:00

    Trendy w e-commerce impulsem do rozwoju handlu

    Sala: Warszawa
    04.10, 14:00-15:00

    Przyszłość relacji handlowych z Chinami

    Sala: Barcelona
    04.10, 14:00-15:00

    Gospodarka wodorowa w Polsce i na świecie – priorytety rozwoju w dobie transformacji mobilnej i energetycznej

    Sala: Amsterdam
    04.10, 14:00-15:00

    Kluczowe surowce dla rozwoju produkcji przemysłowej

    Sala: Paryż A
    04.10, 14:00-15:00

    Agri-tech – dlaczego Polska może być liderem innowacji technologicznych na rynkach światowych?

    Sala: Paryż B
    04.10, 14:00-15:00

    Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem dla MŚP

    Sala: Paryż C
    04.10, 14:00-15:00

    Miasta przyszłości: zapotrzebowanie na nowe rozwiązania „smart city”

    Sala: Londyn A
    04.10, 14:00-15:00

    ABC Eksportu: Business Storytelling

    Sala: Londyn B
    04.10, 14:00-15:00

    Polish engineering – ekspansja polskiego sektora technologii

    Sala: Londyn C
    04.10, 14:15-14:45

    Keynote speech

    Sala: Scena Główna
    04.10, 15:15-16:15

    Polskie inwestycje zagraniczne: success stories

    Sala: Rzym
    04.10, 15:15-16:15

    Współpraca gospodarcza z krajami Zatoki Perskiej

    Sala: Warszawa
    04.10, 15:15-16:15

    ABC Eksportu: pitching

    Sala: Barcelona
    04.10, 15:15-16:15

    Cyfryzacja MŚP

    Sala: Amsterdam
    04.10, 15:15-16:15

    Certyfikacja halal – czy tylko dla produktów rolno-spożywczych?

    Sala: Paryż A
    04.10, 15:15-16:15

    Morska energetyka wiatrowa – szanse dla polskich firm

    Sala: Paryż B
    04.10, 15:15-16:15

    Rozwój sektora kosmicznego na świecie – partnerstwa i współpraca

    Sala: Paryż C
    04.10, 15:15-16:15

    Indie – nowy gracz na globalnej mapie
    handlu

    Sala: Londyn A
    04.10, 15:15-16:15

    Zrównoważona moda – szanse i wyzwania

    Sala: Londyn B
    04.10, 15:15-16:15

    Nowy Jedwabny Szlak

    Sala: Londyn C
    04.10, 15:15-15:45

    ABC Eksportu: różnice kulturowe w prowadzeniu biznesu

    Sala: Scena Główna
    04.10, 16:00-17:00

    Polska Strefa Inwestycji – niezawodny partner przedsiębiorcy

    Sala: Scena Główna
    04.10, 16:30-17:30

    ABC Eksportu: prezentacja ogólna

    Sala: Warszawa
    04.10, 16:30-17:30

    Rynki latynoamerykańskie: perspektywy, szanse

    Sala: Rzym
    04.10, 16:30-17:30

    Co dały mi środki unijne?

    Sala: Paryż A
    05.10, 10:00-11:00

    Polski system instytucji rozwoju – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

    Sala: Rzym
    05.10, 10:00-11:00

    Otwarcie Forum Polska – Afryka „Relacje Polski z Kontynentem Przyszłości”

    Sala: Scena Główna
    05.10, 10:00-11:00

    Otwarcie II Forum Odbudowy Ukrainy

    Sala: Warszawa
    05.10, 10:00-11:00

    Zdobywaj nowe rynki eksportowe z KUKE – realne projekty oraz możliwości zawarcia kontraktu

    Sala: Barcelona
    05.10, 10:00-11:00

    Transformacja energetyczna: szansa na wzrost konkurencyjności MŚP

    Sala: Paryż A
    05.10, 10:00-11:00

    Czy Twoja kultura organizacyjna i zespoły są gotowe i otwarte na różnorodność i ekspansję zagraniczną? Organizacja w zmianie i transformacji kulturowej.

    Sala: Paryż B
    05.10, 10:00-11:00

    Budowanie kultury innowacyjności w oparciu o transformację digitalową

    Sala: Paryż C
    05.10, 10:00-11:00

    Wymiary różnorodności, kultury i komunikacja międzykulturowa w procesie ekspansji zagranicznej

    Sala: Londyn A
    05.10, 11:15-12:15

    Boom urbanizacji w Afryce: planowanie miast przyszłości

    Sala: Scena Główna
    05.10, 11:15-12:15

    Analiza bieżącej sytuacji Ukrainy – debata wprowadzająca

    Sala: Warszawa
    05.10, 11:15-12:15

    Kierunek rynek afrykański – Maroko

    Sala: Paryż A
    05.10, 11:15-12:15

    Wsparcie PAIH w rozwoju inwestycji
    w Polsce

    Sala: Paryż B
    05.10, 11:15-12:15

    Przywództwo kobiet w rozwoju rynku MŚP

    Sala: Paryż C
    05.10, 11:15-12:15

    Globalizacja biznesu na start – jak zbudować globalny startup z sukcesem?

    Sala: Londyn A
    05.10, 11:30-12:30

    Kierunek rynek afrykański – Afryka Południowa

    Sala: Rzym
    05.10, 11:30-12:30

    Sektor wydobywczy w Nigerii

    Sala: Barcelona
    05.10, 12:30-13:30

    Inwestycje w Polsce – programy i narzędzia wspierające

    Sala: Paryż A
    05.10, 12:30-13:30

    Kreowanie Marki Polskiej Gospodarki: Tradycja, Innowacje i Wizja Przyszłości

    Sala: Paryż B
    05.10, 12:30-13:30

    ESG -wpływ na relacje i współpracę międzynarodową

    Sala: Paryż C
    05.10, 12:30-13:30

    Skuteczne strategie zarządzania stresem w organizacjach gwarancją sukcesu lidera i jego zespołu

    Sala: Londyn A
    05.10, 13:00-14:00

    Polskie Inwestycje w Afryce: success stories

    Sala: Scena Główna
    05.10, 13:00-14:00

    Odbudowa Ukrainy – możliwości współpracy między Polską a Ukrainą

    Sala: Warszawa
    05.10, 13:00-14:00

    Kierunek rynek afrykański – Egipt

    Sala: Rzym
    05.10, 14:00-15:00

    Siła marki do potęgi międzynarodowej – czy marka powinna być proaktywna na globalnym rynku?

    Sala: Paryż A
    05.10, 14:00-15:00

    Sky is not the limit – od niewiary w siebie do globalnego ruchu społecznego

    Sala: Londyn A
    05.10, 14:00-15:00

    Wspieranie inwestycji – ulgi i zachęty inwestycyjne oraz otoczenie regulacyjne dla branży Fintech

    Sala: Paryż B
    05.10, 14:00-15:00

    Witryny o eksporcie – gdzie szukać informacji?

    Sala: Paryż C
    05.10, 14:00-15:00

    Rola instytucji finansowych na rynkach afrykańskich

    Sala: Barcelona
    05.10, 14:15-15:15

    Bezpieczeństwo żywnościowe: budowanie odpornych łańcuchów wartości w Afryce

    Sala: Scena Główna
    05.10, 14:15-15:15

    Jak prowadzić działalność biznesową w Ukrainie? Szanse i zagrożenia dla polskiego biznesu

    Sala: Warszawa
    05.10, 14:15-15:15

    Kierunek rynek afrykański – Algieria

    Sala: Rzym
    05.10, 15:15-16:15

    Kierunek rynek afrykański – Nigeria

    Sala: Barcelona
    05.10, 15:15-16:15

    Marketplace – szanse i wyzwania dla eksportera

    Sala: Paryż A
    05.10, 15:30-16:30

    Przyszłość sektora energii odnawialnej w Afryce

    Sala: Scena Główna
    05.10, 15:30-16:30

    Rola organizacji międzynarodowych w procesach wsparcia odbudowy Ukrainy

    Sala: Warszawa
    05.10, 16:45-17:30

    Kierunek rynek afrykański – Kenia

    Sala: Barcelona
    POKAŻ wszystkie

    Czwartek 5.10

    05.10, 10:00-11:00

    Polski system instytucji rozwoju – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

    Sala: Rzym
    05.10, 10:00-11:00

    Otwarcie Forum Polska – Afryka „Relacje Polski z Kontynentem Przyszłości”

    Sala: Scena Główna
    05.10, 10:00-11:00

    Otwarcie II Forum Odbudowy Ukrainy

    Sala: Warszawa
    05.10, 10:00-11:00

    Zdobywaj nowe rynki eksportowe z KUKE – realne projekty oraz możliwości zawarcia kontraktu

    Sala: Barcelona
    05.10, 10:00-11:00

    Transformacja energetyczna: szansa na wzrost konkurencyjności MŚP

    Sala: Paryż A
    05.10, 10:00-11:00

    Czy Twoja kultura organizacyjna i zespoły są gotowe i otwarte na różnorodność i ekspansję zagraniczną? Organizacja w zmianie i transformacji kulturowej.

    Sala: Paryż B
    05.10, 10:00-11:00

    Budowanie kultury innowacyjności w oparciu o transformację digitalową

    Sala: Paryż C
    05.10, 10:00-11:00

    Wymiary różnorodności, kultury i komunikacja międzykulturowa w procesie ekspansji zagranicznej

    Sala: Londyn A
    05.10, 11:15-12:15

    Boom urbanizacji w Afryce: planowanie miast przyszłości

    Sala: Scena Główna
    05.10, 11:15-12:15

    Analiza bieżącej sytuacji Ukrainy – debata wprowadzająca

    Sala: Warszawa
    05.10, 11:15-12:15

    Kierunek rynek afrykański – Maroko

    Sala: Paryż A
    05.10, 11:15-12:15

    Wsparcie PAIH w rozwoju inwestycji
    w Polsce

    Sala: Paryż B
    05.10, 11:15-12:15

    Przywództwo kobiet w rozwoju rynku MŚP

    Sala: Paryż C
    05.10, 11:15-12:15

    Globalizacja biznesu na start – jak zbudować globalny startup z sukcesem?

    Sala: Londyn A
    05.10, 11:30-12:30

    Kierunek rynek afrykański – Afryka Południowa

    Sala: Rzym
    05.10, 11:30-12:30

    Sektor wydobywczy w Nigerii

    Sala: Barcelona
    05.10, 12:30-13:30

    Inwestycje w Polsce – programy i narzędzia wspierające

    Sala: Paryż A
    05.10, 12:30-13:30

    Kreowanie Marki Polskiej Gospodarki: Tradycja, Innowacje i Wizja Przyszłości

    Sala: Paryż B
    05.10, 12:30-13:30

    ESG -wpływ na relacje i współpracę międzynarodową

    Sala: Paryż C
    05.10, 12:30-13:30

    Skuteczne strategie zarządzania stresem w organizacjach gwarancją sukcesu lidera i jego zespołu

    Sala: Londyn A
    05.10, 13:00-14:00

    Polskie Inwestycje w Afryce: success stories

    Sala: Scena Główna
    05.10, 13:00-14:00

    Odbudowa Ukrainy – możliwości współpracy między Polską a Ukrainą

    Sala: Warszawa
    05.10, 13:00-14:00

    Kierunek rynek afrykański – Egipt

    Sala: Rzym
    05.10, 14:00-15:00

    Siła marki do potęgi międzynarodowej – czy marka powinna być proaktywna na globalnym rynku?

    Sala: Paryż A
    05.10, 14:00-15:00

    Sky is not the limit – od niewiary w siebie do globalnego ruchu społecznego

    Sala: Londyn A
    05.10, 14:00-15:00

    Wspieranie inwestycji – ulgi i zachęty inwestycyjne oraz otoczenie regulacyjne dla branży Fintech

    Sala: Paryż B
    05.10, 14:00-15:00

    Witryny o eksporcie – gdzie szukać informacji?

    Sala: Paryż C
    05.10, 14:00-15:00

    Rola instytucji finansowych na rynkach afrykańskich

    Sala: Barcelona
    05.10, 14:15-15:15

    Bezpieczeństwo żywnościowe: budowanie odpornych łańcuchów wartości w Afryce

    Sala: Scena Główna
    05.10, 14:15-15:15

    Jak prowadzić działalność biznesową w Ukrainie? Szanse i zagrożenia dla polskiego biznesu

    Sala: Warszawa
    05.10, 14:15-15:15

    Kierunek rynek afrykański – Algieria

    Sala: Rzym
    05.10, 15:15-16:15

    Kierunek rynek afrykański – Nigeria

    Sala: Barcelona
    05.10, 15:15-16:15

    Marketplace – szanse i wyzwania dla eksportera

    Sala: Paryż A
    05.10, 15:30-16:30

    Przyszłość sektora energii odnawialnej w Afryce

    Sala: Scena Główna
    05.10, 15:30-16:30

    Rola organizacji międzynarodowych w procesach wsparcia odbudowy Ukrainy

    Sala: Warszawa
    05.10, 16:45-17:30

    Kierunek rynek afrykański – Kenia

    Sala: Barcelona
    POKAŻ wszystkie

    Nowość

    Mentoring Zone

    Strefa spotkań i rozmów z Prelegentami, gdzie uczestnicy będą mogli odbyć rozmowy mentoringowe na interesujące ich tematy. Prelegenci będą dzielić się wiedzą i odpowiadać na pytania. To nowość w stosunku do ubiegłych edycji.

    Patronaty

    Image
    Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
    Image
    Partner strategiczny

    -  Partnerzy główni -

    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image

    -  Patroni medialni -

    Image
    Image
    Image
    Image
    Image

    Dojazd

    Brama nr 1 - brama zlokalizowana po wschodniej części obiektu (FORUM), od strony Alei Zielenieckiej.

    W przypadku poruszania się komunikacją miejską najlepiej dostać się do bramy nr 1:

    • Idąc od strony Ronda Waszyngtona należy kierować się w prawo wzdłuż ogrodzenia PGE Narodowego.
    • Idąc od strony PKP/Metro należy okrążyć PGE Narodowy idąc w lewo, mając obiekt po swojej prawej stronie. Na błoniach PGE Narodowego znajdują się totemy informacyjne wskazujące kierunek dojścia do poszczególnych bram.

    Aby dotrzeć samochodem do bramy 1 należy objechać obiekt mając go po swojej prawej stronie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

    Istnieje możliwość bezpłatnego pozostawienia samochodu na błoniach PGE Narodowego na wysokości bramy 1.

    Image

    -  galeria -

    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image
    Placeholder Image